Eğitim Siteleri

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANI

 

Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı kadın, erkek ve çocuk, iç ve dış giysileri ve aksesuarlarını müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Satılacak ürünleri cins, kalite, beden, renk ve fiyatlarına göre sınıflandırır,

? Satışa sunulacak ürünleri teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar, etiketler, satış yerine göre tasnif eder,

? Vitrin düzenlenmesine yardımcı olur,

? Ürün stoklarını kontrol ederek ihtiyaca göre depodan ürün takviyesi yapar,

? Satılan ürünün satış fişini düzenler,dökümünü yapar, çıkışları izler,

? Müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışarak onu satın almaya teşvik eder,

? Müşteriyi ürünün firması, kalitesi ve kullanımı açısından bilgilendirir,

? Müşterinin ürün seçmesine ve seçtiği ürünü denemesine yardımcı olur,

? Satılmayan ürünleri askılarına asar ya da raflara kaldırır,

? Müşterinin isteğini içeren siparişleri işletme yetkililerine bildirir,

? Giyim ve giyim aksesuarları ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip eder,

? Müşteri problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı sattığı malzemeye göre değişik nesnelerle çalışır,

? Satacağı ürünlerin çeşitleri,

? Satış fişi, yazar kasa, fatura,

? Giysi ve aksesuar tanıtım katalogları,

? Hesap makinesi,

? Bilgisayar (Ürün çıkış-girişleri vb.),

? Yıkama ve kullanma talimatları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı olmak isteyenlerin;

? İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken ve güleryüzlü,

? İkna yeteneği olan,

? Konuşması düzgün ve anlaşılır,

? Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,

? Teknolojik gelişmelere açık olan,

? Grup (ekip) çalışmasına yatkın,

? Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,

? Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? Giyim ve giyim aksesuarları kadın-erkek ve çocuk giyimi olarak bölümlere ayrıldıktan sonra bunlarda kendi aralarında iç giyim ve dış giyim (erkek iç giyimi, kadın dış giyimi ve aksesuarları) olarak gruplara ayrılırlar. Bu nedenle satılan ürünün türüne göre çalışma ortamları düzenlenir.

? Özel günlere ve mevsimlere görede çalışmaları yoğunluk arzedebilir. (Örn.: Bayramlarda gece çalışmaları)

? Meslek sürekli ayakta icra edildiğinden varis, bel rahatsızlığı, gibi meslek hastalıklarını yaşayabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Pazarlama ve Parekende (Satış Elemanlığı)" alanı "Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Giyim, insanlığın var oluşundan bu yana temel gereksinimler arasında yer alır. Sözcük anlamı "giyilecek şey, elbise, kıyafet olan giyimi, vücudu, doğanın etkilerinden koruyan, uygarlığın ilerlemesi ile değişiklik gösteren, insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür" diye açıklayabiliriz.

? Modanın değişmesiyle birlikte giyim endüstrisi her mevsim piyasaya yeni ürünler sunmaktadır. Modanın çok fazla biçim değiştirdiği günümüzde değişen her moda akımı yeni giysiler ve yeni aksesuarlar oluşmasına neden olur.

? Bu ürünlerin giyim sektöründe yer edinebilmesi, gerek ürün ve aksesuarların kalitesine, gerekse bu konuda ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanına bağlıdır.

? Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlarının orta ve büyük ticarethanelerde çalışma olanakları vardır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak satış elemanları kendi aralarında branşlaşmışlardır. (Örn. Kadın iç giyim satış elemanı gibi )

? Kendi işyerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Mesleki eğitimini tamamlayan ve satış elemanı olarak göreve başlayan elemanlara işyerinin ücret politikalarına paralel olarak değişik sistemlerde ücret ödenmektedir. (Örn. Yüzde usulü, prim v.b. )

? İşe ilk girişte genellikle asgari ücret uygulanmakta olup gösterilen performansa ve işletmenin büyüklüğüne göre ücret artışları yapılabilmektedir.

? Ayrıca işyerinin durumuna göre kazanç sayılabilecek yemek, servis, özel günler hediyeleri gibi olanaklardan da faydalanabilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı

? Oto Yedek Parça Satış Elemanı

? Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanı

? Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanı

? Sanayi Makineleri Satış Elemanı

? Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı

? Mobilya Satış Elemanı

? Ayakkabı, Deri ve Yan ürünleri Satış Elemanı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Mesleğin icra edildiği işyeri,

? Meslek elemanları,

? MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Programı,

? 3308 Sayılı Kanun,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2345 kez

tags GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA