Yazılı Sınav Soruları

Giyim Endüstrisi Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Giyim Endüstrisi Öğretmeni

Giyim Endüstrisi Öğretmeni

GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere giyim endüstrisi ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Giyim endüstrisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Giyim endüstrisi öğretmeni bu program çerçevesinde;

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır,

? Moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar

? Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Giyim endüstrisi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Giyim endüstrisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Renk ve şekilleri ayırt edebilen,

? Estetik görüşe ve çizim yeteneğine sahip,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli,

? Girişimci, kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Giyim endüstrisi öğretmeni sınıf ve endüstriyel giyim işletmelerinde görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Giyim Endüstrisi Öğretmenliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Mesleki eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Dört yıllık eğitim süresi boyunca meslki dersler ağırlıklı verilmektedir. Öğrenciler son sınıfta bir meslek lisesinde bir dönem süren öğretmenlik stajı yaparlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Giyim Endüstrisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu Kız Meslek Liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ,pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı gibi dersler verirler.

? Giyim endüstrisi ve tekstil sanayiinin hızla gelişiyor olması meslek elemanlarına tekstil sektöründe de iş bulma olanaklarına sahiptir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler .

 

EĞİTİM SONRASI

 

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere eğitim -öğretim yılı başında Eğitim Öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Giyim-Hazır Giyim Öğretmeni,

? Moda Tasarımı Öğretmeni.

? Tekstil öğretmeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? M.E.B. Bağlı Eğitim kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- 2002,

? 80 sayılı T.C.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

?

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1037 kez

tags giyim endüstri öğretmeni giyim öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Giyim Endüstrisi Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA