eğitim sitesi

Geoteknik Teknikeri/jeoteknik Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Geoteknik Teknikeri/jeoteknik Teknikeri

Geoteknik Teknikeri/jeoteknik Teknikeri

GEOTEKNİK TEKNİKERİ/JEOTEKNİK TEKNİKERİ

 

Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? İnşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin gözetimi altında veya iş sahibi kişi, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuar çalışmaları yapar,

? Arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler alır,

? Alınan numuneleri analiz eder,

? Arazi ve laboratuar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırır ve ilgili birimlere sunar,

? Mühendisle çalışanlar arasındaki teknik iletişimi sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Sondaj makinesi,

? Numune alma kapları,

? Sıvı veya katı numune örnekleri,

? Jeneratör, kompresör, matkap ve çeşitli el aletleri,

? Topoğrafik harita ve topoğrafik ölçüm aletleri,

? Laboratuar araç, gereçleri,

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Geoteknik /Jeoteknik teknikeri olmak isteyenlerin;

? Matematik jeoloji ve kimya alanlarına ilgili ve başarılı,

? Açık havada (soğuk, sıcak, rutubetli vb.) çalışmaktan hoşlanan,

? Laboratuar ortamında çalışabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Geoteknik /Jeoteknik teknikerleri arazi deneyleri ve numune alımı için açık arazide, çeşitli kimyasal analizler için de laboratuar ortamında çalışır. Açık arazi çalışmasında soğuk, sıcak, nemli, gürültülü ortamlarda bulunurlar. Karavan, çadır gibi mekanlarda barınmak durumunda kalabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEKİ EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Jeoteknik teknikerliği" bölümünde verilmekte iken, YÖK kararı ile bu bölüm adı "Geoteknik" olarak değiştirilmiştir.Mesleğin eğitimi, meslek yüksekokullarının Geoteknik bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Geoteknik" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir.Eğitim sırasında II. ve IV. yarı yılları izleyen yaz aylarında yapılan stajların süresi 45'er iş günüdür. Bu stajlarda pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek, iş yaşamına uyum sağlamak amaçlanmıştır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Geoteknik Önlisans Diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çeşitli mühendislik çalışmalarında malzeme ve ortam özelliklerinin iyice anlaşılmasının ve verilerin sayısal olarak belirlenmesinin önemi büyüktür. Bu güne kadar inşaat ve jeoloji mühendislerinin gözetiminde usta çırak ilişkisiyle yetişen vasıfsız elemanlar tarafından yapılan bu çalışmaların bundan sonra jeoteknik teknikerleri tarafından gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

 

Meslek elemanlarının, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında zemin ve kaya mekaniği konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır.

 

Ülkemizin yaşamış olduğu büyük depremler sonrasında Bayındırlık Bakanlığı tarafından getirilen zemin etüdü zorunluluğu nedeniyle, bu konuda faaliyet gösteren çok sayıda özel firma ve laboratuarların kurulmaya başlanması istihdam olanaklarını arttıracaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfına tanınan zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

 

Özel işyerlerinde ise; ilk işe girişte asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücretle başlarlar, mesleki yeterlilik ve hizmet süresine göre ücretleri yükselebilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Geoteknik önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte ilerleme mesleki açıdan olmasa da idari açıdan olabilir. Kişi çalıştığı işyerinde ustabaşı, laboratuar şefi olabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Jeoloji mühendisi,

? Jeofizik mühendisi,

? Sondaj teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Dokuz Eylül Üniversitesi Katalogu-2000,

? "Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi" ÖSYM Yayınları 1995-3,

? Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı MYO. Öğretim Üyeleri,

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3766 kez

tags GEOTEKNİK TEKNİKERİ JEOTEKNİK TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Geoteknik Teknikeri/jeoteknik Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA