Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Gemi Ressamı Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK : Gemi Ressamı Teknisyeni

Gemi Ressamı Teknisyeni

Sponsorlu Bağlantılar

GEMİ RESSAMI TEKNİSYENİ

Deniz araçları üretiminde; imalatı yapılacak yapı elemanlarının, teçhiz ve donatımının, tesisat donatım elemanlarının imalat ve montaj resimleri ile standart sembollerini; ilgili standartlara göre bilgisayar destekli çizim ortamında iki, üç boyutlu çizme ve katı modelleme yaparak, bilgisayar ile sayısal kod türetme yazılımlarını kullanabilen nitelikli kişidir.

GÖREVLER

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, tanker vb. deniz taşıtlarının tasarım, üretim ve çizimini hazırlayıp uygulamada mühendis ve teknikerlere yardımcı olur,

Gemi Ressamı Teknisyeni;
• Gemi yapımında kullanılan malzemeleri tanır,
• Tekne ve Yat resimlerini çizer,
• Gemi yapımında kullanılan bilgisayar destekli çizim programlarını kullanır,
• Gemi boru devrelerinin çizimini yapar,
• Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapar,
• Sayısal kod üretme tezgâhlarına program (nesting) hazırlar,
• Mühendisin verdiği diğer görevleri yerine getirir,
• Makine parçalarının geometrik şekillerine göre arakesit ve açınımlarını çizer,
• Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim yapar,
• Bilgisayar destekli gemi yapı elemanlarını ve montaj resmini çizer,
• Gemi boru devrelerinin çizimini yapar,
• Mesleki yabancı dil terimlerini kullanır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

• Bilgisayar,
• Gerekli paket programlar (Autocad, Maxsurf, Tribon, Rhino vb.),
• Çizim masası,
• T cetvel,
• Çeşitli gönyeler,
• Çizim kalemleri,
• Çizim kağıtları,
• Kalıp,
• Yazıcı (printer) Makinaları

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi Ressamı Teknisyeni olmak isteyenlerin;

• 3 Boyutlu görüş ve düşüncesi olan kişiler,
• Soyut düşünebilen,
• Matematiksel zekası yüksek olan,
• Yeniliklere açık olan,
• Bilgisayar kullanımını seven ve bilgisine hakim olan,
• Beden ve ruh sağlığı yerinde olan,
• El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
• Yaratıcı,
• Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen,
• Çevreye karşı duyarlı,
• Dikkatli ve sabırlı,
• Üst düzeyde genel yeteneğe, sayısal düşünme ve çizim yeteneğine sahip,
• Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
• İnce ayrıntıları algılayan,
• Mekanik konusunda yetenekli,
• Meslekî yabancı dil bilgisine sahip,
• Matematik ve fiziğe ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Büro ortamında bilgisayar, çizim masası ve diğer çevre birimlerinin de kullanıldığı sessiz bir ortamda çalışılmaktadır,

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Gemi Yapımı ” alanı “Gemi Ressamlığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

• Ortaokulu tamamlamış olmak,
• Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

• Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
• Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
• Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
• 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektöreler ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
• Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Gemi Ressamı” lise diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gemi Yapımı Alanı bölümünde öğrenim görmüş kişiler, serbest olarak çalışabilirler. Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Tersanelerin dizayn büroları ve bağımsız dizayn bürolarında çalışabilirler,

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

• 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
• Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
• Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Gemi Ressamı Teknisyenlerinin kazanç durumları çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü ve meslek mensuplarının tanınmışlığı, tecrübesi, kullanmış oldukları programa olan hakimiyetine göre değişiklik arz eder.

Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Gemi Ressamlığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Gemi ressamı teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Makine Ressamı
• Grafiker,
• Teknik Ressam

EK BİLGİLER
GÖREV

• İş organizasyonu yapar,
• Çevre koruma önlemleri alır,
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
• Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
• Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

• Trabzon Sürmene Türk Telekom Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğretim elemanları,
• ÖSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans eğitimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu DGS,

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
• Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1893 kez

tags GEMİ RESSAMI TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Gemi Ressamı Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA