Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Hakkında Bilgi

MESLEK: Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSİ

 

Gemi makineleri işletme mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin, itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar,

▪ Gemi genel planına, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar,

▪ Gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler,

▪ Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar,

▪ Teknolojik gelişmeleri izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayarlar ve hesap makineleri,

▪ Ölçü ve kontrol aletleri,

▪ Çizim alet ve malzemeleri ile büro malzemeleri, çizim masası,

▪ Telefon, fax gibi iletişim araçları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Gemi makineleri işletme mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Üstün bir genel yeteneğe sahip,

▪ Sayısal düşünme gücü olan,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayan,

▪ Mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen,

▪ Göz-el koordinasyonuna hakim,

▪ Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneklerine sahip,

▪ Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,

▪ Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,

▪ Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gemi makineleri işletme mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilmektedir. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitimi Denizcilik Fakültesi ve Makine Fakültesi, "Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Gemi Makineleri İşletme Mühendisi" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Eğitimin süresi 4 yıldır.

▪ Eğitimleri süresince öğrenciler; genel kültür dersleri yanı sıra ağırlıklı olarak meslek dersleri almaktadırlar.

▪ Eğitim ve öğretimin son iki yılında teorik derslerin yanı sıra mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitimleri sırasında, tamir, bakım, imal ve dizayn üzerine staj yapmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gemi makineleri mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi makineleri mühendisleri Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları,Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde; resmi ve özel tersaneler; deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda; class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde); gemi makineleri imal eden fabrikalarda; bu makinelerin alım-satımını yapan ticarethanelerde; mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının artabileceği düşünülmektedir.

 

Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça azdır (%l-2) ve daha çok proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmektedirler.

Herhangi bir işsizlik durumunda, gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin (Genel) işlerine yönelebilmekte veya gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

▪ Özellikle staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler, işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Gemi makineleri mühendisleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde asgari ücretin 3-4 katı arasında, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise 4-5 katı arasında aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücrette, uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bir artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

▪ Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ Denizcilik alanında ve gemi sanayiinde uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi makineleri işletme mühendisleri yabancı dil konusunda özellikle İngilizcede yeterli seviyeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik ve gemi sanayiindeki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.

▪ Gemi adamı olmak isteyen gemi makineleri işletme mühendislerine yönelik İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimde gemi bilgisi ve malzeme ile seyir halindeki gemilerin işletilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda gemi makine mühendisleri, uzak yol makine zabiti olarak da çalışma hayatında yer alabilmektedirler.

▪ Gemi makineleri işletme mühendisleri, proje çizimi, projelerin uygulamaya konulması,yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, makinelerin imali ve kurulması vb. çalışmalardan birine ağırlık verebilir ve o alanda uzmanlaşabilirler.

▪ Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Gemi İnşaat Mühendisliği, Uzak Yol Makine Zabitliği,

▪ Makine Mühendisliği (Genel ),

▪ Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

CLASS KURULUŞLARI(LOYDLAR)

 

Class Kuruluşları vakıf statüsünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı, yarı resmi kuruluşlardır. Gemicilik ve denizcilik alanındaki temel uluslararası ilkeler doğrultusunda, her ülke kendi durum ve şartlarına göre loydları yani kurallarını belirler. Bu açıdan ele alındığında, class kuruluşları milli nitelik taşırlar. Amaçları ise, ülkelerinin kural ve standartlarına uygun olarak, gemi, gemi makineleri, gemi ve deniz yapıları ile makine mühendislerinin görev alanı içinde yer alan kara tesislerinin güvenli bir şekilde inşa ve yapımını sağlayıcı denetim hizmetlerinde bulunmaktır. Bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir. Ancak, gemi, makine ve ilgili gemi ve deniz yapılarının classlı oluşu, ucuz sigortalamalarına neden olur ve güvenirliliğinden dolayı tercih edilir. Ülkemizde yabancı ülkelere ait class kuruluşların büroları bulunmaktadır.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversitelerin web siteleri

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :10141 kez

tags GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA