Yazılı Sınav Soruları

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni

GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde;

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Ayrıntıları algılama gücüne sahip,

? Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan,

? Düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen,

? Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler İletişim Sanatları İletişim bölümlerini bitirenlerden "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı veya "Pedagojik Formasyon Programı"nı başarı ile tamamlayanlar bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlarla ilgili lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Ayrıca ihtiyaç olması halinde İletişim Teknikleri ve uygulaması, Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı, İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, Hukuk, Ekonomi, Bilgisayar, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ve diğer alanların Gazetecilik / Halkla ilişkiler alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek derleri verebilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

? İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

? Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.

? Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

? Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Diğer öğretmenlikler,

? Radyo-TV program yapımcılığı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? Üniversitelerin web siteleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3707 kez

tags GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA