Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gastronomi Uzmanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Gastronomi Uzmanı

Gastronomi Uzmanı

GASTRONOMİ UZMANI

 

Gastronomi Uzmanı; Zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan, modern ve klasik pişirme teknikleriyle yiyecek-içecek yönetimi konularında donanımlı, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden, sorumluluğundaki görevlilerle birlikte yemek pişirme kültür ve aktivitesini resim, heykel, müzik, felsefe ve görgü kuralları ile birleştirerek görsel şölen içerisinde sunabilen, eğitimli (şef) yönetici kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Dünya mutfak kültürü, sanat tarihi, yemek tarihi konularında her türlü yerli ve yabancı yazılı veya görsel yayınları takip eder, çıkan sonuçları değerlendirir, konu ile ilgili raporlar düzenler, ilgilileri bilgilendirir, istatistikî bilgiler elde ederek muhafaza eder,

▪ Türk mutfak kültürünü ve yemeklerini dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapar,

▪ Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar,

▪ Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da zaiyatın en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar,

▪ Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlevsel yönetimin devamını sağlar,

▪ Yönetici olarak, diğer üretenlerle rekabet edebilecek en uygun üretim yöntemlerini araştırır, en iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapar,

▪ Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, yönetim ve kalite kontrolünü yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Her türlü gıda maddesi

▪ Gıda mevzuatıyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,

▪ Tartı ve ölçüm aletleri,

▪ Laboratuar aletleri,

▪ Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Gastronomi uzmanı olmak isteyenlerin;

▪ Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili,

▪ İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,

▪ Ellerini çok iyi kullanabilme yeteneğine sahip,

▪ Fiziksel olarak sağlıklı ve yoğun iş temposuna dayanıklı,

▪ Takım çalışması ruhuna sahip, damak tadının bir üst kademe daha kuvvetli olması, hızlı etkin karar verebilen,

▪ Hijyenik kurallara duyarlı,

▪ Yoğun ve yaygın dikkatini üst düzeyde kullanabilen,

▪ Estetik, yaratıcı ve sabırlı özelliğe sahip,

▪ El-göz koordinasyonu ve hayal gücü gelişmiş

kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gastronomi uzmanları; turizm, seyahat ve ulaştırma sektörlerinde restoran veya otel gibi yoğun olarak müşterilerin yararlandığı yeme, içme, eğlenme ve konaklamanın da birlikte yapılabildiği uygun mekânları bulunan yerlerde çalışırlar.

Genellikle özel müşteri portföyüne sahip toplantı ve yemeklerin verilebildiği büyük lokanta ve restoranlarda çalışma imkânları mevcuttur,

Bazen de gıda ürünlerinin işlendiği ve anında müşteriye sunulabildiği yerlerde görev yaparlar.

Çalışma ortamı sakin ve temizdir. Çalışmaları sırasında bazen gürültülü, kokulu bir ortamda bulunabilirler.

Gastronomi Uzmanları çalışırken genellikle yönetiminden sorumlu olduğu çalışanlarla ve diğer teknik elemanlarla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" ile Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu "Gastronomi" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Gastronomi lisans programında öğrenim görmek isteyenler;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYM Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programında öğrenim görmek isteyen adayların ise,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmaları,

▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Gastronomi" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi (Orta öğretim) lise mezuniyetinden sonra 1 yıl ingilizce hazırlık sonrası 4 yıldır.

Gastronomi Uzmanlığı, besinlerin, üretiminden tüketimine kadar nitelik ve niceliklerini en ekonomik, hijyenik ve estetik biçimde korunması, işlenmesi, tanıtılması, pişirilmesi ve en çağdaş bilimsel yöntemleri kullanarak mükemmel görsellikte sunulması işlemlerinde iyi yetişmiş kişi, iş tecrübesiyle ekipte görev alan tüm personelin mesleki eğitiminde sorumlu (Şef) yönetici yetiştiren mutfak ve servis sanatlarında (Mutfak- Pişirme ve Servis Uzmanlığı) eğitim dalıdır.

Lisans eğitimi süresince seçmeli olan Almanca, Rusça ve Çince'den herhangi birini seçerek ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağına da sahiptirler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Gastronomi Uzmanlığı alanında ülkemizde ilk mezunlar 2009 yılında verilmiştir. Gastronomi Uzmanlarının yaptığı işler daha önceleri büyük müşteri portfoyüne sahip otel ve restoranlarda uzun süre aşçılık mesleğini yapanlarca veya yurt dışında lisans veya kurs düzeyinde bu özel eğitimden geçenlerce yapılmaktaydı.

▪ Gastronomi Uzmanlarının yoğun olarak özel sektörde çalışırlar. Gıda maddeleri işleyen müşteri potansiyeli yüksek her türlü otel ve restoranlarda görev yapabilirler.

▪ Son yıllarda ülkemiz turizminin gelişmesi ve hizmet sektöründe yiyecek- içecek ve eğlence hizmeti veren otel ve restoranların artış göstermesi ve rekabetin getirdiği müşteri memnuniyetinin önem kazanması nedeniyle ile önümüzdeki yıllarda bu alanda eğitim alan kişilere iş talebi artacaktır.

▪ İşletmelerde ve gıda sektöründe ilkel üretim teknolojisinden modern teknolojiye geçilmesi süreci ülkemizde halen devam ettiğinden gelecekte mesleğin çalışma alanı daha da genişleyecektir.

▪ Kendi yiyecek-içecek işletmesi kurabilirler ve yönetebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. Bursların yanı sıra boş vakitlerinde yaygın olan yiyecek-içecek işletmelerinde yarı zamanlı çalışabilir. Hem kazanç sağlamanın yanı sıra hem de pratik olarak kendisini yetiştirmelidirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Kamu kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmetler sınıfından asgari ücretin 2-4 katı kadar ücret alırlar.

▪ Özel işyerlerinde çalışanlar iş yerinin ve yaptıkları işin özelliğine göre en az asgari ücretin 2 ila 6 katı civarında ücret alabildikleri gibi bazen de, müşteri portföyü ve müşteri memnuniyeti karşılığında işverenden çok yüksek düzeyde ücretler alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapılabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Ayrıca üniversitelerde, öğretim üyesi olarak da görev yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Gıda Mühendisi,

▪ Ziraat Mühendisi,

▪ Kimya Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Yeditepe Üniversitesi "Gastronomi ve Mutfak Sanatları"bölümü(özel yetenek)

▪ Meslek Elemanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3077 kez

tags GASTRONOMİ UZMANI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Gastronomi Uzmanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA