eğitim sitesi

Frezeci HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Frezeci

Frezeci

TANIM

 

Freze tezgahında, metallerin iç ve dış yüzeylerinden talaş kaldırarak bölüntüler, kanallar, profil kanal ve yüzeyler açan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Freze tezgahını çalışmaya hazırlar,

? Yapılacak işe göre tezgahta kullanacağı çakıları seçer,

? Talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer, işin gereğine göre işlemi elle veya otomatik olarak sürdürür,

? Kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır,

? İşlem sırasında tezgahın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder,

? İşlem tamamlanınca tezgahı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar,

? Kesiciyi söker temizler, yerine takar,

? Tezgahın basit bakım ve temizliğini yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Freze tezgahı,

? Planya başlığı,

? Mengene ve iş bağlama aparatları,

? Dişli takımı ve aparatları,

? Freze modül çakıları,

? Bölüntülü döner tabla,

? Freze malafaları,

? Ayarlı destek,

? Ölçme ve kalite kontrol aletleri,

? Frezecilikle ilgili çizelgeler,

? İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Frezeci olmak isteyenlerin;

? Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne ve görme keskinliğine sahip,

? Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

? Ölçme-kalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde, el ve gözünü eşgüdümle ve ellerini ustalıkla kullanabilen,

? Dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı,

? Uzun süre ayakta durabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Frezeciler fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışmalar yarı açık ya da kapalı yerlerde yapılır. Çalışma ortamı metal tozları ile yüklü ve gürültülüdür. Frezeciler birinci derecede metalle ve makinelerle ilgilidirler ve iş sürekli ayakta yürütülür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Makine Teknolojisi" alanı "Frezecilik" dalında verilmekte iken Modüler program çalışması sonucu "Frezecilik" meslek dalı adı altında eğitim verilmemektedir. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Frezecilik"" eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

? En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

? 14 yaşını doldurmuş olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Frezecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

 

Mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, işyerlerinde pratik eğitim verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere; Atölyenin tanınması, iş güvenliği, eğeleme, kesme, çapak alma, keskileme, markalama, malzeme bilgisi, kılavuz ve pafta çekme, ölçü ve kontrol aletlerini tanıma ve rayba çekme, freze tezgahının kullanımı, yardımcı parçaların sökülüp takılması, bağlama araçları ve kullanımı, tezgah ayarı, freze çakıları ve bağlama araçları, kanal açma, yüzey frezeleme, delik açma ve büyütme dersleri verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar.

? Endüstriyel modelleme ve endüstriyel kalıcılık sektöründe, Endüstriyel AR-GE çalışmaları ile ilgili alanlarda çalışırlar.

? Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir.

? Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgahların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Frezecilerin, yapılan araştırmalarda küçük ve orta ölçekli sanayide en fazla ücret alan grup olduğu ifade edilmiştir. Sanayinin can damarı olan motor parçaları freze tezgahlarında işlenmektedir. Ortalama asgari ücretin 4-6 katı arası ücret alırlar. Kendi işini kurabilenlerin kazancı daha fazla artmakla birlikte işyeri kurma maliyetleri de çoktur.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞİTİMİNDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Tesviyecilik

? Tornacılık

? Vargel-planyacılık

? Taşlama alet bilemeciliği

? Rektifiye tezgah operatörlüğü

? Endüstriyel modellemeci

? Endüstriyel kalıpçı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Atölye ve teknoloji-1.2.3. ciltleri

? Freze tezgah operatörlüğü-İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın No: 186

? Frezecilik (Çıraklık ve kalfalık eğitim programı)

? Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü 1983 ANKARA Yayın No: 173

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı Kanun,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

? MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Modül Uygulama Kılavuzu-Ankara 2005

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1598 kez

tags FREZECİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Frezeci İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA