Yazılı Sınav Soruları

Fotoğrafçı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Fotoğrafçı

Fotoğrafçı

TANIM

 

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Fotoğraf makinesini hazırlar,

? Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,

? Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,

? İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,

? Düğmeye basarak görüntüyü saptar,

? Filmin negatiflerini makineden çıkarır,

? Filmi karanlık odada banyo eder,

? Elde edilen negatif yada diyapozitifin istenilen sayıda kopyasını çıkarır,

? Çekilen dijital fotoğrafın bilgisayarda boyut, rötuş gibi işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Fotoğraf makineleri, tripodlar (taşıyıcı üç ayaklar),

? Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör),

? Film baskı makinesi (Minilab),

? Tab makinesi (Minikop),

? Negatif rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),

? Baskı rötuş alet ve malzemeleri (Çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri),

? Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,

? Makas,

? Su kapları,

? Spot ışıklar,

? Fotoğraf kartları,

? İlaçlı sular,

? Ölçü kapları,

? Termometreler,

? Bilgisayar,

? Görüntü işleme yazılımları,

? Tarayıcı (Scanner),

? Pozometre,

? Flaşmetre.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fotoğrafçı olmak isteyenlerin;

? Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,

? Güzel sanatlara ilgili,

? Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,

? İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,

? Yeteneğini geliştirmeye önem veren

kimseler olmaları gerekir.

 

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Fotoğrafçı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. Teknolojik gelişmelerle, pek çok yıkama ve baskı işlemi artık minilablarla gün ışığında yapılabilmektedir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğrafçı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, bir fotoğrafçı işini tek başına da yürütebilir. Dijital fotoğrafçılık yapanların iyi bir bilgisayar ortamları ve teçhizatları olmalıdır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Fotoğrafçılık" alanı "Fotoğrafçılık" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların Grafik ve Fotoğraf alanı ve Fotoğrafçılık dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.

? 1970-1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır.

? Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.

? Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

 

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler

 

? Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.

? Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.

? Dijital fotoğrafçılığın hız kazanmaya başlaması ile fotoğrafçıların bilgisayar kullanımını bilmeleri önem kazanmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alınabilmektedir.

? Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Resmi ve özel kuruluşlarda ve bunların foto-film merkezlerinde fotoğrafçı olabilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Fotoğraf baskıcısı

? Kameramanlık

? Sinema/film/sahne fotoğrafçısı

? Grafikerlik

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Milli Kütüphane,

? Ana Britannica,

? TC Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Dönemi Fotoğrafçılık Meslek Dalı Eğitim Programı,

? Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Ankara - 2006,

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı Kanun,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2590 kez

tags fotoğrafçı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Fotoğrafçı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA