Oyun Siteleri

Fotoğraf Sanatçısı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Fotoğraf Sanatçısı

Fotoğraf Sanatçısı

TANIM

 

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir.

 

GÖREVLER

 

Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir.

? Fotoğraf makinesini hazırlar,

? Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,

? Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi

görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,

? İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,

? Filmin negatiflerini makineden çıkarır,

? Filmi banyo eder,

? Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Fotoğraf makineleri,

? Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör),

? Tab makinesi (Minikop),

? Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),

? Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,

? Makas,

? Su kapları,

? Spot ışıklar,

? Fotoğraf kartları,

? İlaçlı sular,

? Filmler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin;

? Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,

? Güzel sanatlara ilgili,

? Yeteneğini geliştirmeye, değişikliğe önem veren,

? Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,

? İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin "Fotoğraf", "Fotoğraf ve Video" Fotoğraf ve Grafik sanatlar, bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Yükseköğrenime Geçiş Sınavında "Fotoğraf", "Fotoğraf ve Video" lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,

? İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavda adaylardan, kendilerine verilecek fotoğraflar üzerinde jüri tarafından belirlenecek amaçlara uygun konu ve kompozisyon, yeni kodrajların yapılması istenmekte, optik ve fotoğraf kimyası alanlarında bilgi birikimi aranmaktadır

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Fotoğraf" "Fotoğraf ve Video " Fotoğraf ve Grafik sanatlar " lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.

Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde; fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "lisans diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Fotoğraf sanatçıları, kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.

? II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye'de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970-80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır.

? Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.

? Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:

? Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.

? Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alabilirler.

Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 4 ila 5 katı arasında ücret alınabilmektedir.

? Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

? Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler.

? Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler.

? Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Prodüktörlük,

? Kameramanlık,

? Sinema film fotoğrafçılığı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKLARÇA

 

? Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP),

? Ana Britannica,

? Meslek elemanları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3805 kez

tags FOTOĞRAF SANATÇISI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Fotoğraf Sanatçısı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA