Yazılı Sınav Soruları

Forklift Operatörü HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Forklift Operatörü

Forklift Operatörü

FORKLİFT OPERATÖRÜ

 

Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;

? İş talimatını inceler,

? Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.

? Forklift'i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.)

? Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar.

? Forklift'in periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Forklift'i çalıştırma anahtarı,

? Baret,

? Çelik örgülü eldiven,

? Çelik korumalı elektrik izolasyonlu postal ve gocuk,

? Gaz ve bezli maske,

? Anahtar takımı,

? Çekiç, Levye, Pense, Tornavida, Kriko

? Yangın söndürme cihazı

? İlkyardım çantası vb

? Antifiriz, çeşitli yağlar(motor, hidrolik, gres vb.), buji, filtreler, hortum vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Forklift operatörü olmak isteyenlerin:

? Göz, el ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,

? Mekanik yeteneği gelişmiş,

? Tedbirli, dikkatli,

? Kurallara uyan,

? Sorumluluk sahibi

kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Forklift operatörleri çalışmış olduğu işyerine göre açık veya kapalı alanlarda çalışabilirler. Soğuk ortamlarda da çalışmaları gerekebilir. Açık alanda çalıştığında tozlu ortam olabilir. Çalışma saatleri genelde düzenli olmakla beraber vardiyalı çalışma sözkonusu olabilir. Çalışırken işverenle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; halk eğitim merkezleri iş makineleri operatörlüğü (kaldırma-yükleme iş makinesi) kursunda verilmektedir.

? Genelde İşletmeler kendi elemanlarını yetiştirmek için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Makine Mühendisleri Odalarından herhangi birine başvurarak Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, bünyelerinde çalışan elemanlardan iş makinesi kullananlara sertifika verilmesi için kurs açılması talebinde bulunurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım(Operatörlük) sertifikası verilir.

? Ayrıca özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurs açma ve Öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurslar bitiminde Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara iş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Halk eğitim merkezi kurslarına; her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçükler, velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri'nce duyurularla belirtilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:

? 18 yaşını doldurmuş olmak,

? En az ilköğretim mezunu olmak,

? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun değişik 41-c maddesine uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu bulunmak

? Kanunun 41. maddesinin değişik (e) bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak.

 

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 72/ saattir

? Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmet-içi eğitimlerin süresi değişmektedir.

? Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 72 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir.

? Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği operatörlük belgesine sahip olanlar iş makinesini karayoluna çıkmadan, işyerinde kullanabilirler. İş makinesi ile karayoluna çıkabilmek için, motorlu taşıt sürücü kurslarında; ilk yardım, trafik mevzuatı ve kuralları derslerinden alınan sertifika ile trafik işlemlerini G sınıfı sürücü belgesi için yaptırmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

? İş Makineleri Kullanma Sertifikası ( Operatörlük Belgesi )

? Özel Sürücü kursları tarafından G sınıfı ehliyet alabilirler ve belgelerini ehliyetlerine işletebilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Forklift operatörleri yükleme-boşaltma işleri yapılan özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca bağımsız da çalışabilirler.

Forklift kullanım alanlarının hızla genişlemesi, çeşitlenmesi mesleğe giderek önem kazandırmaktadır. Bu nedenle bu meslekte nitelikle elemanlara olan talebin giderek arttığı gözlenmektedir.

Bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler silindir, finişer, greyder, mobil vinç ve ekskavatör gibi diğer iş makinelerinin operatörlüğünde de iş bulma olanağı sağlayabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince kazanç sözkonusu değildir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Forklift operatörleri çalışılan işyeri, sektör ve deneyime göre değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte asgari ücret alan forklift operaörlerinin ücretleri asgari ücretin 2 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Forklift operatörlüğü mesleğinde ilerleme söz konusu değildir. Ancak forklift operatörleri çalışmış oldukları kurumlarda hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler. Çalışmış oldukları yerlerde idari sorumluluklar alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Vinç operatörü

? Silindir operatörü

? Ekskavatör

? Loder operatörü

? Greyder operatörü

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek Elemanları

? Türkiye İş Kurumu'nun www.iskur.gov.tr adresindeki Forklift Operatörü Meslek Standardı

? Makine Mühendisleri Odası Kurs Programları

? T.C.Milli Eğitim Bakanlığı iznine tabi Özel Sürücü Kursları İş Makinesi Operatörlük kursları programları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2763 kez

tags FORKLİFT OPERATÖRÜ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Forklift Operatörü İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA