eğitim sitesi

Fon Yöneticisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Fon Yöneticisi

FON YÖNETİCİSİ

 

Banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin, karlılık, verimlilik vb. göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri, işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.

 

GÖREVLER

 

? Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir,

? İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,

? Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur,

? Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,

? Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çağdaş iletişim araçlarından yararlanır (fax, teleks). Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? Genel akademik yeteneğe, okuduğunu ve söyleneni anlama, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip,

? İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,

? Sorumluluk sahibi, sakin, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen,

? Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,

? Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili,

? Yeniliklere açık kimseler fon yöneticiliğinde başarılı olabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

? Büro ortamında çalışır,

? Yanlış kararlar, tedbirsizlik veya piyasa koşullarındaki dalgalanmalar sonucunda mali kayıp söz konusu olabilir,

? Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir,

? İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşların fon yöneticileriyle iletişimde bulunur,

? Mali kayıp riski fazla olduğundan kişi yoğun stres altındadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

? Doğrudan fon yöneticiliğine yönelik eleman yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak "Fon Yönetimi" konusunda uzmanlaşabilirler.

? İşletme fakülteleri bünyesinde, mastır düzeyinde eğitim görme olanağı vardır. Bununla birlikte, işe girerek işletme-içi ve işletme dışı eğitim kapsamında fon yöneticiliği alanında yetişmek söz konusu olabilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Fon yöneticiliği üniversitelerin işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilimler fakültelerinde genellikle lisans üstü eğitimle kazanılır. Çeşitli enstitüler ve özel eğitim kurumları fon yönetimi konusunda kurslar düzenlemektedirler.

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Maliye, Sermaye Piyasası gibi bölümlerinden mezun olmak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü mastır düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir.

? Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir. Burada aktiflerin getiri oranı ile pasiflerin maliyetleri arasında bir artı değer oluşturmak temel hedefler arasındadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır.

? Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

? Herhangi bir işletmede işe başlayarak, konu ile ilgili alanda uzmanlaşmaya yönelen bir kişi, bu dönem içerisinde, bugün için ortalama net asgari ücretin 3 katı maaş almaktadır.

? Uzmanlaşan personelin kazancı, çalıştığı sektörün özelliğine göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri veya diğer kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kademelerinde yer alma şansı oldukça fazladır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Ekonomist,

? Bankacı,

? Gelir Senetleri Simsarları ve Sigortacılar,

? Borsa Komisyoncusu.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1384 kez

tags FON YÖNETİCİSİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Fon Yöneticisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA