eğitim sitesi

Fiziki Antropolog HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Fiziki Antropolog

Fiziki Antropolog

TANIM

 

İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler,

? Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar,

? Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar,

? Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Fotoğraf makinesi,

? Teyp,

? Kamera,

? Çeşitli büro malzemeleri,

? Film.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;

? Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

? Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,

? Ayrıntılarla uğraşmayı seven,

? Analitik düşünme gücü yüksek,

? Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. Çalışmaları esnasında insanlarla iletişimde bulunulur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi "Fizik Antropolojisi" bölümünde verilmekte iken, "Sosyal Antropoloji" ve "Fiziki Antropoloji" bölümlerinin birleşmesi ve "Antropoloji" adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, "Fiziki Antropoloji" bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Fiziki Antropoloji" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Fizik Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.

Dört yıllık eğitim süresince Antropoloji Tarihi, Genel Biyoloji, Genetik, Biyolojik Antropoloji, İnsan Irkları gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Fizik Antropoloji bölümünü bitirenler "Lisans Diploması" alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Fiziki Antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bunun yanı sıra, tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde pek çok antropolog görev almaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Fiziki antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.

Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör)

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Sosyal antropolog,

? Biyolog.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Beslenme Eğitimi Seminer Notları T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Md. 1988/İZMİR

? Ankara Ünv. Katalogu-1983 -1984 (Ankara-1984)

? Tarım İl Müdürlüğü - İZMİR.

? Meslek elemanları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1640 kez

tags fiziki antropolog meslekler meslekler hakkında bilgi bilgiler

Fiziki Antropolog İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA