Eğitim Siteleri

Farmakolog HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Farmakolog

Farmakolog

TANIM

 

İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,

? İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır,

? Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar,

? İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metotlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar,

? Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır,

? Kanda ilaç düzeyini belirler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.),

? İlaç hammaddeleri,

? Çeşitli ilaçlar,

? Kimyasal maddeler,

? Laboratuar hayvanları (kobaylar),

? Bilgisayar ve donanımları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Farmakolog olmak isteyenlerin;

? Güçlü bir belleğe sahip,

? Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,

? Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli,

? Objektif, sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, üniversitelerin, Tıp , Veterinerlik ve Eczacılık Fakültelerinin lisans eğitimi sonrası, yüksek lisans veya doktora Farmakoloji Ana Bilim Dallarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.

? Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmak,

? Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmak,

? Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl,

Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl,

Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl,

Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir.

Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Tıpta Uzmanlık eğitiminden sonra sınavlarda başarılı olanlar "Farmakolog" unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.

? Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler.

? Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler.

? İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler.

? Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Doktora süresi boyunca "Araştırma Görevlisi" kadrosundan maaş alırlar.

Uzmanlık eğitimi alanlar, "Doktor" kadrosundan maaş alırlar.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,

Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.

Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Eczacı,

? Fizyolog,

? Biyokimya mütehassısı,

? Tıp doktoru.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Türk Meslekler Sözlüğü,

? Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü,

? http://www.tfd.org.tr/tfd_rehber.pdf Farmokoloji Derneği yayını

? Marmara Üniversitesi Tanıtım Rehberi,

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1711 kez

tags farmakolog meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Farmakolog İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA