Eğitim Siteleri

Enerji Sistemleri Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Enerji Sistemleri Mühendisi

Enerji Sistemleri Mühendisi

TANIM

 

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,

? Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.

? Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,

? Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,

? Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur,

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Enerji dönüşümü

? Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör)

? İkinci sınıf ; güneş pilleri, rüzgar tribünleri

? Üçüncü sınıf; yakıt pilleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,

? Genel akademik yeteneğe sahip,

? Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli ,

? Sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip,

? Çevre sorunlarına karşı duyarlı,

? Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan,

? Yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan,

? Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? Çalışma yerlerinde gürültü, radyasyon ve ani ısı değişiklikleri bulunabilir. Yine işin tehlikeleri arasında yakıcı, patlayıcı maddeler bulunması ve elektrik çarpması ihtimali sayılabilir.

? Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içindedirler.

 

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi "Enerji Sistemleri Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Enerji Sistemleri Mühendisliği", lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.

? Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

? Başarılı olan öğrencilerin çift anadal ve yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Enerji Sistemleri Mühendisi" lisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde enerji kullanımında güvenlik, ekonomiklilik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de, bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır.

Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.Özel Sektörde konuya ilişkin yürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi...) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar ise enerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim sırasında staj zorunluluğu (2.sınıftan itibaren 20'şer gün olmak üzere toplamda 60 iş günü) bulunduğundan staj süresince öğrencilere işletmeler kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alınabileceği gibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından herhangi bir bölüm önceliği veya kontenjan sınırı olmadan kendi başarılı öğrencilerine yönelik çeşitli başlıklar altında burslar da verilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 8-10 katı düzeyinde beklenmektedir.

Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik gösterebilecektir. Yabancı şirketlerde proje bazlı çalışan mühendislerin daha iyi kazanç sağladıkları gözlemlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra kişi isterse yüksek lisans, doktora yapabilir ve araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte ilerleme kişinin kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce ve almanca) bağlıdır.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici de olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Elektrik Mühendisi

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Doç.Dr.Ayhan Albostan ; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı,

? 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2175 kez

tags enerji sistemleri mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA