Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda endüstriyel teknoloji meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni söz konusu program doğrultusunda;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar.

▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur.

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

▪ İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder.

▪ Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

▪ Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar.

▪ Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,

▪ Ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye,

▪ Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.)

▪ Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,

▪ Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen,

▪ Şekil ilişkilerini görebilen,

▪ Okuduğunu ve söyleneni anlayabilen ve ifade gücüne sahip,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,

▪ Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu

▪ Araştırmayı seven yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında, tam gün çalışır. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü ve kirli olabilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Mesleğin eğitimi süresince genel kültür ve pedagojik formasyon derslerinin yanı sıra;

Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,

Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,

Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı,

Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 ayrı anabilim dalına ilişkin alan dersleri vardır.

Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar; güç ve enerji, ağaç işleri, metal işleri, elektrik, elektronik, grafik, matbaa, seramik, serigrafi atölyeleri ve bilgisayar laboratuarında yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde öğretmenlik konusunda uygulamalar da yapmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir.

Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Öğretmen olarak görev alanlar maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.

▪ Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

▪ Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ise aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.

▪ Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Tesisat Teknolojisi Öğretmenliği,

▪ Metal İşleri Öğretmenliği,

▪ Bilgisayar Öğretmenliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversitelerin web siteleri

▪ Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü,

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, -Ankara

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1709 kez

tags endüstriyel teknoloji öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA