Oyun Siteleri

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri

TANIM

 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları işletmelerinde üretim, laboratuvar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Ticari yumurta, ticari broyler, gübre, etlik, damızlık yumurta, kesimhane, laboratuvar vb. üretim yerlerinde;

? Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapar,

? Ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlar,

? İşletmedeki kanatlı hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapar,

? Kuluçka çalışması yapar,

? Kesim çalışmalarında görev alır,

? Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlar,

? En üst düzeyde verim alabilmek için yem analizleri yapar,

? Bakteriolojik ve serolojik analizler için kaanatlı hayvanlardan biyolojik materyal alır, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlar,

? Ürünlerin pazarlanması çalışmalarında görev alır,

? Sağlık Bakanlığının öngördüğü kalite standartlarına uygun üretim çalışmalarında bulunur ve bunları kayıt altına alır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Kuluçhane makineleri, yumurta işletme ünitesi, yumurta konvöryelleri ve moba makineleri, kesimhane işletmesi kesim hattı makineleri, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvar bölümü elisa cihazları, otoklav ve tüm bakteriyolojik ve serolojik analizler için kullanılacak makineler, yem laboratuvarı tüm yem analizleri için gereken makineler vs.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı,

? Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,

? Görme duyusu ve belleği güçlü, ince ayrıntıları görebilen,

? Yönergelere uygun çalışabilen, sorumluluk sahibi,

? Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli,

? Başkalarıyla işbirliği yaparak çalışabilen,

? Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen,

? Bedenen sağlıklı ve dayanıklı,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kuluçka, yumurta işletme ünitesi, kesimhane, laboratuvar gibi kapalı ortamda çalışabileceği gibi damızlık kümesleri (talaş altlıklı tozlu), ticari yumurta kümesleri, kafesli hayvan bulunan ortamlarda çalışabilir. Zaman zaman toz ve koku olabilir.

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri çalışırken, veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Endüstriyel Tavukçuluk" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Endüstriyel Tavukçuluk"" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Mesleğin eğitim içeriği; etlik piliç, yumurta tavukçuluğu, hindi yetiştirme, bıldırcın üretimi, yemler bilgisi, kanatlı hayvan besleme, kuluçkacılık, kümes ve ekipmanlar, kesimhaneler, laboratuvar, ürün işleme, tavuk hastalıları ve sağlık koruma gibi temel konuları içermektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Endüstriyel Tavukçuluk önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kanatlı hayvan sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin, resmi ve özel sektör ile ilgili çiftliklerde, kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulma olanakları vardır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim de yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresinde kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

Eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 40 iş günü ücretsiz staj yapmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Endüstriyel Tavukçuluk" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Balık Yetiştirme Teknikeri,

? Gıda Teknikeri,

? Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2222 kez

tags endüstriyel tavukçuluk teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA