Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni

TANIM

 

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, tezgahlarda bağlamak suretiyle, kumaş haline getiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Dokuma tezgahını hazırlar, iplikleri takar, ayarını yapar ve çalıştırır,

▪ Bilgisayar programlarını kullanarak desen tasarımı yapar,

▪ Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlar,

▪ Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirir veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirir,

▪ Kopan iplikleri bağlar ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlar,

▪ Numune kumaş dokur ve kumaş analizi yapar,

▪ Dokunan kumaşların,istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol eder. İstenilen uzunluğa gelen kumaşı, tezgahın çalışmasını durdurarak tezgahtan çıkartır,

▪ Dokuma tezgahının temizlik ve bakım işlerini yapar veya yaptırır,

▪ İşi bittikten sonra, bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi verir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler,

▪ Desen kâğıtları,

▪ Kumaş numuneleri

▪ Numune dokuma tezgâhları

▪ Dokuma hazırlık makineleri

▪ Dokuma makineleri

▪ Kumaş analizi araçları

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel dokuma teknisyeni/Dokuma Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

▪ Dikkatli,

▪ Renkleri ayırdedebilen,

▪ Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

▪ Ayakta, eğilerek ve gürültülü ortamlarda çalışabilecek kadar dayanıklı,

▪ Gözleri iyi görebilen

kimseler olmaları gerekir.

El ve parmakları ince olan kişiler bu meslekte daha başarılı olabilirler.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel dokuma teknisyenleri/ dokuma teknisyenleri tekstil fabrikalarında ve dokuma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleri lif tozludur. Bunun için çalışanlar önlük giyerler. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma saatleri düzenlidir. Kişi bağımsız bir işyeri açarsa çalışma saatlerini kendisi düzenleyebilir. Çalışırken birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgili olup çalışma ortamında; meslektaşlarıyla, iplikçilerle, boya aprecilerle, müşterilerle, işyerinde çalışan diğer personelle, tekstil teknikeri ve mühendisleriyle iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitimi, daha önceki yıllarda meslek liseleri, anadolu meslek ve anadolu teknik liseleri Dokuma bölümünde daha sonra "Tekstil Teknolojisi" alanı Endüstriyel Dokuma dalında verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isim adında dal bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Tekstil Teknolojisi" alanı Endüstriyel Dokuma dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Dokuma fabrika, işletme, atölye ve desen bürolarında çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

▪ Bu meslekte iş bulma olanakları: İzmir, İstanbul, Bursa, Uşak, Bilecik, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli ve Kayseri illerinde oldukça fazladır.

▪ Özelleştirme nedeni ile kamu kurumlarında bu meslek elemanlarının iş bulma olanağı kalmamıştır. Ancak ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı Endüstriyel Dokuma dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzuda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

▪ Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Tekstil Desencisi,

▪ Örücü,

▪ Tekstil Terbiyecisi (boya-baskı-apre-kaplama).

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

▪ 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumlar Ankara-2005

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1468 kez

tags ENDÜSTRİYEL DOKUMA TEKNİSYENİ DOKUMA TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA