Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/endüstriyel Elektronik Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/endüstriyel Elektronik Teknisyeni

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/endüstriyel Elektronik Teknisyeni

TANIM

 

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

 

GÖREVLER

 

Fabrika, atölye vb. işletmelerde;

▪ Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,

▪ Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,

▪ Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,

▪ Teknik ve meslek resim çizer ve okur,

▪ Ofis paket program uygulamaları yapar,

▪ Bilgisayar destekli tasarım yapar,

▪ Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,

▪ Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

▪ Endüstriyel elektrik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

▪ Endüstriyel elektronik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

▪ Dijital elektronik devreleri kurar,

▪ Mikro denetleyici ile devre tasarımını yapıp sistemi çalıştırır.

▪ Mevcut tesisi gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,

▪ El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,

▪ Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçleri,

▪ Elektrik devre elemanları,

▪ Elektronik devre elemanları,

▪ Endüstriyel elektronik devre elemanları,

▪ Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

▪ Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),

▪ Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),

▪ Kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,

▪ Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

▪ Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,

▪ Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyenleri; kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar ve görevlerini çoğu kez ayakta yürütürler. Çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler. Endüstriyel elektronik teknisyenleri, endüstriyel elektronik teknikerleri ve elektronik mühendislerinin gözetiminde görev yaparlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinin Endüstriyel Elektronik Bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Endüstriyel Bakım Onarım dalında verilmektedir.

 

Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Endüstriyel Bakım Onarım dalında dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Elektroniğin sanayiye uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknik ilerledikçe hemen her makinenin kontrolü otomatik kontrole dönüşmekte, bu kontrolde de genellikle elektronik bir devre kullanılmaktadır.

▪ Endüstri alanındaki gelişmeler elektroniğin bu dalının önemini artırırken bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla istihdam alanı oldukça geniş bir daldır. İşsiz kalma riski yok denecek kadar azdır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Endüstriyel Elektronik Teknikeri,

▪ Elektronik Teknisyeni,

▪ Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyeni,

▪ Otomatik Kumanda Teknisyeni,

▪ Elektrik-Elektronik Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek lisesi öğretmenleri,

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

▪ Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

▪ www.megep.meb.gov.tr,

▪ MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007,

▪ MEGEP İş Piyasası Meslek Standartları Dokümanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :11854 kez

tags ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/endüstriyel Elektronik Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA