Oyun Siteleri

Emtia Borsası Meslek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Emtia Borsası Meslek Elemanı

TANIM

 

İç ve dış piyasalarda emtia (pamuk, fındık vb.) fiyatlarının sergilendiği borsalarda çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Ticaret periyodiklerini ve üreticiler literatürünü inceler,

? Satın alınacak malların fiyat ve kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapar,

? Tanıtım yerlerini ziyaret eder,

? Üreticiler ile fiyat,kredi ve indirimleri görüşür,

? Belirlenen sınırlar ölçüsünde mal satın alır,

? Malların işletmeye getirilmesini sağlar,

? Fazla alımlarda değişik firmalardan teklif mektupları alır,

? Uygun teklif için rapor hazırlar; teminatları yatırarak açık artırmalara katılır,

? İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek mallarla ilgili izni alır ve ithal işlemlerini yürütür,

? Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura, ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları alır; alımlarla ilgili ödemelerde bulunur, yazışmaları yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Hesap makinesi,

? Diğer büro malzemeleri,

? Makbuz, fatura, beyanname,

? Mal kalite ve standartları,

? Kota kapsamları listesi,

? Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Emtia borsası meslek elemanı olmak isteyenlerin;

? Ekonomiye ve ticarete meraklı , bu konularda başarılı,

? Dikkatli,

? Sabırlı,

? Tedbirli,

? Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Meslek mensupları bazen büro bazen hareketli ve kalabalık olan emtia borsalarında çalışırlar. Sürekli hareket halinde ve değişik kent köy ve coğrafyalardan değişik kültürden insanlarla iletişim içinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzensiz ve mevsimlere bağlı olabilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının "Emtia Borsası" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası" olarak değişmesi nedeniyle, " Emtia Borsası" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Emtia Borsası" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Bakınız Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek elemanı meslek bilgi dosyasına.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Emtia Borsası" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Emtia Borsası Önlisans Diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu mesleğin akademik eğitimi yalnızca Marmara Üniversitesinde verilmektedir. Daha çok emtia borsa meslek elemanları bu piyasa içerisinde çalışarak alaylı olarak tecrübelerle yetişmektedir. Bu kişiler yaptıkları işlere bağlı olarak; tüccar, borsa ajanı (aracı), borsa komisyoncusu gibi sıfatlar alırlar.

 

Türkiye'de emtia ve ticaret borsaları yaygın bir şekilde bulunmakta olup, bu borsalara üye olmak kolaydır. Ancak eğitimli borsacılara fazlaca talep bulunmamaktadır.

 

Mezunlar borsalarda aracı olarak veya kendi hesabına çalışabilmektedir. Bu meslek daha çok kendi işini kurmak isteyenlerin tercih edeceği bir alan gibi görünmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek mensupları çalıştıkları şirket ya da kurumlar ile tecrübeye bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 4-5 katı ücret ve prim alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Emtia Borsası"önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kendi işini kurmak isteyenlere fırsatlar sunar.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyeleri,

? Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof.Dr. Y.KUZGUN),

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkez

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :812 kez

tags EMTİA BORSASI MESLEK ELEMANI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Emtia Borsası Meslek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA