Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı / Emlak Danışmanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı / Emlak Danışmanı

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı / Emlak Danışmanı

TANIM

 

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,

▪ Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,

▪ Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,

▪ Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,

▪ Müşterileri adına beyanname doldurur,

▪ Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,

▪ Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,

▪ Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,

▪ Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,

▪ Kira sözleşmesi hazırlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Çeşitli kırtasiye malzemeleri,

▪ Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar,

▪ İletişim araçları (telefon, fax),

▪ Bilgisayar,

▪ Fotokopi makinesi,

▪ Fotograf makinesi, video kamera.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;

▪ Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili,

▪ Sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü,

▪ Girişimci bir kişiliğe sahip,

▪ Kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan,

▪ İşbirliğine açık

kimseler olması gereklidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Meslek elemanları kendilerine veya başka bir kişiye ait olan bir emlak ofisinde çalışmaktadırlar. Görevleri nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Bilgi toplama sırasında toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler. Gerekli hallerde bulundukları şehrin dışındaki diğer şehirlerde de bilgi toplamak amacıyla seyahat ederler. Çalışma saatleri düzensizdir. Özel amaçlı olarak herhangi bir yere gittiğinde bile bilgi toplamak amacıyla sürekli gözlem ve araştırma yapar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi Meslek Yüksek Okullarının "Emlak ve Emlak Yönetimi" bölümlerinde verilmektedir;

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Emlak ve Emlak Yönetimi" " önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Bu teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak, mesleğin ticari yaşamda nasıl uygulandığını gösterebilmek amacıyla mesleki uygulama yaptırılmaktadır. Öğrenciler; yaz döneminde en az 30 iş günü boyunca bir emlak ofisinde, gayri menkul ortaklıklarında, emlak ve arsa kooperatif ofislerinde, emlak ile ilgili diğer özel sektör kuruluşlarında,kamu kurum kuruluşların emlak ile ilgili birimlerinde staj yapmak mecburiyetindedir. Öğrenciler aynı zamanda eğitimin ikinci yılında haftada en az iki gün teorik eğitimin bir uzantısı olarak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek Yüksekokullarını bitirenlere "Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Diploması" verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak ve Emlak Yönetimi proğramından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir,

▪ Öğrenciler 1.sınıftan itibaren yaptıkları 30 günlük işletme stajı süresince işyerlerinden belli bir oranda ücret almaktadırlar.

▪ Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından, ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

 

 

BENZER MESLEKLER

-

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

EMLAK OFİSİ AÇMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL

A.Vergi Dairesi Kayıdı

B.İlgili Oda Kayıdı

C.Bağ-Kur Kayıdı

D.Belediye Ruhsatı

 

A. Vergi Dairesine Başvururken;

▪ Nüfus cüzdanı sureti

▪ İkametgah İlmühaberi

▪ İmza sirküleri

▪ Tapu fotokopisi veya kira kontratı

▪ Nüfus cüzdanı fotokopisi

▪ İşe başlama formu

Bağlı olunan vergi dairesine yapılan müracaat üzerine görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar. Bu tespit sonucu yoklama fişinin bir nüshası emlakçıya verilir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numarası alınır ve vergi levhası tasdik edilir. Bununla birlikte fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Alınan bu yazı ile anlaşmalı matbaaya fatura bastırılır.

 

B. Fatura, fiş yazısını almak için odaya kayıt olmak gerekir.

 

C. Vergi dairesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağ-Kur kayıdı yapılır.

Vergi dairesine müracaat tarihi aynı zamanda işe başlama tarihidir.

 

D. Belediyeye Müracaatta İstenilen Belgeler

▪ Bağ-Kur kaydı veya emeklilik belgesi

▪ Oda kayıdı

▪ Çevre temizlik vergisi tahakkuk belgesi

▪ Kontrat veya tapu fotokopisi

▪ Vergi levhası fotokopisi

▪ İlan reklam tabela vergisi kayıdı

▪ Basit iş yeri krokisi

 

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının kontrol sırasında istedikleri belgeler

 

▪ Vergi levhası

▪ Fatura sicili

▪ K.D.V tabelası

 

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MESLEKİ KURALLAR

 

▪ Emlak danışmanları ilk olarak kendi mesleklerinin kurallarını belirleyen ve mesleği disipline edecek bir odaya üye olmalıdırlar.

▪ Odaya kayıtlı emlak danışmanları, müşterileri ile ilgili yapacakları sözleşmelerle Oda tarafından onaylanan içerikli tip sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinal metin dışında değiştirilmesi, eklentiler ve kesintiler yapılması, çoğaltılması oda dışında kullandırılması yasaktır.

▪ Müşteriye yer göstermesi nedeniyle verilen hizmet karşılığında ücreti alması yasaktır.

▪ Odaca sunulmuş ve bağlı olduğu Birlikçe onaylanmış olan ücret tarifesinde belirtilen oranların dışında ücret alınması ve talep edilmesi yasaktır.

▪ Emlak danışmanları iş elde etme ve pazarlama amacıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu hakkında kanun çerçevesinde haksız rekabete yol açacak ve mesleği küçük düşürecek türde promosyon, ilan, reklam vb. gibi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.

▪ Odaya kayıtlı emlak danışmanları tabela ve basılı kağıtlarında emlak danışmanları mesleğini tanımayan ibareler dışında bir yazı, bir sıfat veya unvan kullanamaz. (Kartvizit Dışında)

▪ Emlak danışmanları, mesleğin hizmetlerini gerçekleştirmek için kat mülkiyeti kanunun belirttiği anlamda bir bağımsız bölüm veya yine bu anlamda bir bağımsız bölüm gibi müstakilen kullanılmaya elverişli olduğu odaca uygun görülen bir mekan tahsis etmek zorundadır. Emlak danışmanları bu mekanda başka bir iş ve hizmet yapamaz.

▪ Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak pazarlama elemanları olarak çalışmaların Oda tarafından düzenlenecek veya Odanın yetkili kıldığı kurumlar tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlere katılıp başarı ile tamamlamaları zorunludur.

▪ İş sahibi odaya kayıtlı bir emlak danışmanları ile sözleşme yapmış ise ikinci bir emlak danışmanları Oda üyesi aynı gayrimenkulun pazarlamasını üstlenemez.

 

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MESLEKİ KURALLAR

 

▪ Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl Oda Yönetim Kurulunun tespit ettiği ve ilgili kurumlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ekspertizlik görevini yaparlar. Oda üyelerinin yapacakları bilirkişi ve ekspertizlik işlemlerine dair usul ve esaslar da Oda tarafından belirlenir.

▪ Emlak Danışmanları işleri dolaysıyla öğrendikleri bilgi ve sırları açıklayamazlar. Bu bilgilerin sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanamazlar. Suç oluşturan durumların yetkili mercilere duyurulması zorunludur. Yukarıdaki hükümler Oda personeli hakkında da uygulanır.

▪ Emlak danışmanlığını içerir şekilde kurulmuş oda üyesi olan ve Emlak danışmanlığını meslek edinenler dışında hiçbir kişi veya kuruluş tarafından emlak danışmanlarına tanınan yetkiler ve bu meslek unvanının kullanılması veya benzer unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.

▪ Yeni açılış yapacak emlak danışmanları, hali hazırdaki emlak danışmanlarının kullandığı isim, unvanı ve logosunu kullanamaz.

▪ Oda üyeleri gazeteye çıkacak ilanlarda unvanlarını belirtmek zorundadırlar.

 

EMLAK DANIŞMANLARININ MESLEKİ BİLGİLENMESİ VE GELİŞMESİ

 

▪ Mesleği ile ilgili yayınları takip etmeli,

▪ Konusuyla ilgili oda çalışmalarını takip etmeli, önerilerde bulunmalı.

▪ Yardımcı elemanlarının öğrenme, iş becerilerini, mesleki ve yasal eğitimini toplantı seminer varsa kurslar yoluyla arttırmalı.

▪ Vergi vb. gibi yasal değişiklikleri yakından izlemelidir.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4464 kez

tags EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI EMLAK DANIŞMANI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı / Emlak Danışmanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA