Oyun Siteleri

Elektronik Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Elektronik Teknisyeni

Elektronik Teknisyeni

TANIM

 

Her türlü elektronik tezgah, donanım, tesis ve cihazların kurulmasını, bakım ve onarımını elektronik mühendisi ve elektronik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Belirlenmiş teknik standartlara göre;

? Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapar,

? Gereğinde elektronik devreleri kurar,

? Gerekli ayarlamaları yapar,

? Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,

? Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunur, stok seviyelerini kontrol eder ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirir,

? Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,

? Gerekli durumlarda ekibinin eğitimini sağlar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Çeşitli elektronik ölçü aletleri,

? Lehim makine ve havyaları,

? Çeşitli el takımları,

? Çeşitli güç kaynakları,

? Elektronik devre elemanları,

? Dijital deney setleri ve test cihazları,

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Elleri, gözleri ve kulakları sağlam,

? Ortalamanın üstünde genel yeteneğe,

? Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip,

? Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen,

? Ayrıntıları algılayabilen,

? Aynı anda bir çok şeyi görebilen,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinin Elektronik bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır.

 

Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren bayanların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Elektronik bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Elektronik teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Uçak Elektroniği Teknisyeni,

? Tıp Elektroniği Teknisyeni,

? Elektrik Teknisyeni,

? Bilgisayar Donanım Teknisyeni,

? Telekomünikasyon Teknisyeni,

? Endüstriyel Elektronik Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? 4702 Sayılı Kanun,

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1283 kez

tags elektronik teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Elektronik Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA