Eğitim Siteleri

El Sanatları/dekoratif Sanatlar Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: El Sanatları/dekoratif Sanatlar Öğretmeni

El Sanatları/dekoratif Sanatlar Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır.

? Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinası, deri trikotaj makinası cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

 

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,

? Estetik görüş sahibi, yaratıcı,

? Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

? Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin '' Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği'',"Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği", "Dekoratif Ürünler Öğretmenliği" ve "Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği" bölümlerinde verilmekte iken bu bölümlere artık öğrenci alınmamaktadır. Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölümlere öğrenci alındığı döneme aittir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği " ve " Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği" lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Öğrenciler üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Dekoratif Sanatlar Öğretmeni "veya "Çiçek Örgü Dokuma Öğretmeni " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında görev yaparlar.

Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) ?El Sanatları, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek,? Dokuma dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu,? alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri,? El Sanatları Teknolojisi Alanının; El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Sanat ve Tasarım Alanının; Dekoratif Sanatlar, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının; Çinicilik, Alçı Model Kalıp, Tornada Form Şekillendirme, Sır Üstü Dekorlama, Serbest Seramik Şekillendirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, İndirme, Vitray,Dallarının alan ortak ve dal dersleri , Çini Dekorlama, Model ve Kalıp Hazırlama, Seramik Dekorlama, Seramik Şekillendirme, Cam Ürün İşlemeciliği derslerini vermektedirler.

Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda alan öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre değişmektedir.

El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işleri yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

? Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

? Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

? Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Nakış Öğretmenliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Üniversitelerin web siteleri

? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, -Ankara

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3206 kez

tags el sanatları dekoratif sanatlar meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

El Sanatları/dekoratif Sanatlar Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA