eğitim sitesi

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri

TANIM

 

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Duvar süsleme sanatları teknikeri, yeni yapılan veya eski binaların, mimari planına uygun olarak duvar süsleme işlemlerini yapmak için;

? Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,

? Süsleme olarak kullanılacak motifleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar,

? Gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,

? Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,

? Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,

? Sentetik ve selülozik boya, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun,

? Hava kompresörü,

? Seramik fırını,

? Taşlama makineleri,

? Koruyucu maske, gözlük, eldiven.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Duvar Süsleme Sanatları teknikeri olmak isteyenlerin,

? Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,

? Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,

? Görme keskinliğine sahip,

? Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Estetik görüşü olan,

? Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zaman zaman kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar.Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar.. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Duvar Süsleme Sanatları" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Mimari Dekoratif Sanatlar" olarak değişmesi nedeniyle, "Duvar Süsleme Sanatları" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Duvar Süsleme Sanatları" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Duvar Süsleme Sanatları" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Duvar Süsleme Sanatları" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Duvar Süsleme Sanatları Teknikerleri; Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitimi yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, , Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik-tarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Teknik Hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Duvar Süsleme Sanatları önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

 

? Restorasyon ve Konservasyon teknikeri,

? El Sanatları Teknikeri,

? Seramik Teknikeri,

? Çini İşlemeciliği teknikeri.

 

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

Yaptıkları işler ve kullandıkları malzemelerden dolayı (hava kompresörü, kesici, yakıcı aletler, cam, kurşun, alçı, beton sentetik ve selülozik boya, tiner, vernik ve seramik vb.) çalışırken gerekli önlem ve tedbirler alınmaz ise yaralanma-çarpılma-yanma-zehirlenme gibi iş kazaları geçirilebilir. Çalışma öncesi ve esnasında gerekli önlemler, titizlik, disiplin, sabır ve dayanıklılık tüm bunları engelleyici ve önleyici unsurlar.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Duvar Süsleme Sanatları Programı),

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2465 kez

tags duvar süsleme sanatları teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA