Eğitim Siteleri

Doğramacı/ahşap Doğramacı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Doğramacı/ahşap Doğramacı

Doğramacı/ahşap Doğramacı

TANIM

 

Bina ve inşaatların, sahne ve stüdyoların, gemilerin, kayıkların, uçakların, kamyon karoserlerinin vb. ağaç kısımlarını (kapı, pencere, merdiven, pano, kepenk, ağaç lambri vb.) yapan ve yerine takan kişidir.

 

GÖREVLER

 

?Binaların kapı ve pencere çerçevesi kaplamaları ile lambriler gibi iç ve dış sabit eşyaların hazırlama ve kurma işlerini yapar,

?İnşa ve tamir halinde bulunan gemilerde güverte salonları, kaptan köprüleri, dümen dolapları, tavan pencereleri, korkuluklar, dolaplar ve ranzalar gibi ahşap kısımları inşa eder, kurar ve monte eder,

?Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir eder,

?Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli ahşap sahne, teçhizat ve eşyayı imal eder, kurar ve tamir eder,

?Ayrıca, maden ocaklarının, yer altı ve yer üstü iskelelerini, ağaç köprü ve rıhtımların doğrama işlerini yapar,

?Yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

İşe uygun kereste,

Doğramacılıkta kullanılan yarı mamul ve hazır malzemeler,

Doğrama tezgahı, testere makineleri, planya, kalınlık makinesi, delik makinesi, ağaç torna makinesi, şerit bileme makinesi, planya bıçağı bileme makinesi, şerit kaynak makinesi gibi tezgah ve makineler,

Çeşitli rendeler, kalem, çizecek, çeşitli gönyeler, kerpeten, tornavida, eğe ve törpüler, çekiçler, metre, biz, takım dolabı, matkap; matkap kolu ve uçları, tokmak, keser, çivi gibi alet ve malzemeleri kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Doğramacı olmak isteyenlerin;

 

?Normal düzeyde genel yeteneğe,

?Göz ve eli eşgüdümle kullanabilme ve şekilleri algılama yeteneğine,

?Dört işlemle çabuk hesaplama becerisine,

?Ayakta durabilecek, ağır eşya kullanabilecek güce,

?Düzenli, tertipli çalışma, bir işi belli bir sıra ile yapabilme alışkanlığına sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Doğramacılar mobilya ve ağaç doğrama atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila kokuları ile yüklüdür. İş ayakta yapılır. Çalışırken ağır eşya kaldırmak gerekebilir. Doğramacı malzeme ile çalışır ve genellikle beden gücünü kullanır.

Çalışma ortamında;

 

?Müşterilerle,

?Mühendislerle,

?Meslektaşlarıyla,

?İşyerinde çalışan diğer personelle,

?Kaynakçılarla

iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Ahşap Teknolojisi" alanı "Ahşap Doğrama İmalatı" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

 

?En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

?Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

?14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

?Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

?Meslek elemanları mobilya ve dekorasyon ile ağaç mamuller işleme fabrikalarında da çalışabilirler.

?Meslekte, genelde iş bulma olanağı yüksektir.

?İnşaat doğramacılığı alanında alüminyum ve plastik doğramacılığın artış göstermesi, iş kapasitesinin biraz azalmasına sebep olmakla birlikte, yine de, ahşap doğramacılığı alanında iş bulma olanakları bulunmaktadır.

?Özellikle, ahşap dekorasyon alanında uzmanlaşarak çalışan kişilerin ücretleri daha yüksek olabilmektedir. İş bulma olanakları bakımından, bu alanda gelişmeler görülmektedir.

?Girişimcilik özelliği olan kişiler, kendi işyerlerini kurarak, kendi adlarına da çalışma olanağı bulabilirler.

 

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

?3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

?Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

?Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

İşverenle işçinin pazarlığına bağlı olarak ücret belirlenmektedir.Bu ücret net asgari ücretin en az iki katı düzeyindedir.Ayrıca, meslekte kendi işini kurup çalışanların ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

?Karosercilik

?Marangozluk

?Mobilya ve dekorasyon işçiliği

?İnşaat marangozluğu

?Gemi marangozluğu

?Ağaç gemi yapım işçiliği

 

EK BİLGİLER

 

?Elin kesilmesi ve ezilmesi, göze talaş kaçması, çeşitli yaralanmalar gibi tehlikeler mevcuttur,

?Uzun süre ayakta çalışmadan dolayı, ayaklarda rahatsızlıklar meydana gelebilir.

?Çalışma ortamı tozlu ve gürültülü olduğundan, akciğer rahatsızlıklarına ve işitme kaybına yol açabilir.

 

GÖREV

 

?İş organizasyonu yapar,

?Çevre koruma önlemleri alır,

?İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

?Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

?Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

?T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı (DOĞRAMACILIK), Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, Ankara - 1983,

?Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü", Ankara - 1983, Yayın No: 173,

?Üniversite Adayları için Rehber "Meslekler ve Tercihler", MEF Dershanesi Yayınları - İstanbul,

?Meslek elemanları,

?3308 Sayılı Kanun,

?Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

?İlgili eğitim kurumları,

?Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

?Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

?T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

?Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1228 kez

tags doğramacı ahşap doğramacı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Doğramacı/ahşap Doğramacı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA