Oyun Siteleri

Diyaliz Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Diyaliz Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

TANIM

 

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir,

? Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder,

? Makinenin bakımını yaparlar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar,

? Hastaların diğer sorunlarıyla ilgilenir,

? Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur,

? Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir,

? Hasta yakınlarına bilgi verir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Hemo diyaliz makinesi,

? Periton Diyaliz setleri,

? Hemo diyaliz setleri,

? Fistül iğneleri,

? Tansiyon aleti,

? Enjektörler,

? Tamponlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? Diyaliz teknikeri olmak isteyenlerin;

? Mesleğini ve insanları seven,

? Mekanik aletlere karşı ilgi duyan,

? Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı,

? Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden,

kimseler olması gerekir.

 

Diyaliz teknikeri olabilecek kişinin hareketlerini kısıtlayan rahatsızlığı, özrü, hastalığı olmaması, kulak, göz ve ellerini kullanmaya engel durumu olmaması gerekir (diyaliz makinelerinin kullanımı ve vereceği alarma karşı duyarlı olmalıdır).

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Diyaliz teknikerleri, hastanelerin diyaliz ünitelerinde görev alırlar. Çalışmalarını genellikle ayakta yürütürler. Kişi çalışırken, hastalarla ve yakınlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle, meslektaşlarıyla ve diğer teknisyenlerle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının "Diyaliz" programlarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Diyaliz" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Öğrenciler II. ve IV. Yarıyıl sonunda 20 iş günü yaz stajı yapmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Diyaliz" önlisans diploması ve verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilirler. Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek sayıda diyaliz ünitelerinin olmamasına rağmen bu ünitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak diyaliz teknikerliğine olan ihtiyaç da artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan diyaliz teknikerleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tarifelere göre ücret alırlar.

? Ayrıca hastane döner sermayesinden gelir elde edebilirler.

? Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Diyaliz önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Diğer sağlık teknikerlikleri,

? Sağlık memuru,

? Hemşire.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

Böbrek yetmezliği; böbreğin kanı temizlememesi ve böbrek rahatsızlığının en son safhasıdır.

Diyaliz ikiye ayrılır; 1- Periton diyaliz, 2- Hemodiyaliz.

Periton diyalizde hastanın karnına sıvı verilip-alınarak diyaliz yapılır. Hastanın karnına takılı "katatere" günde 4 kez sıvı verilir.

Hemo diyalizde hasta sağlık merkezine ve sağlık personeline bağlıdır. Makineye bağlı olarak kan temizlenir. Makineye bağlama süresi ilgili hekim tarafından tespit edilir.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2801 kez

tags diyaliz teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Diyaliz Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA