Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı

TANIM

 

Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı araştırır,

▪ Defter ve belgeleri temin ederek tasdik ettirir,

▪ Vergi dairesi, belediye, sosyal güvenlik ve diğer kurumlarla ilgili işlemleri yapar,

▪ Dış ticaret temel belgelerini düzenler,

▪ Dış ticaret bağlantıları ile ilgili işlemleri yapar,

▪ Gümrük işlemlerini yapar,

▪ İlgili bakanlıklarda dış ticaret ile ilgili işlemleri yapar

▪ Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini tespit eder

▪ Sigorta ve kambiyo işlemleri yapar,

▪ Tek düzen muhasebe sistemini kullanır,

▪ Dış ticaret işlemlerini kayıt eder,

▪ Dış ticaret finansman işlemlerini kayıt eder,

▪ İş yerinde sözel ve telefonla iletişimi sağlar,

▪ Belge akışını izler,

▪ Dosyalama, arşivleme ve yazışma yapar,

▪ İş programı hazırlar ve uygular,

▪ Bildirimleri ve ödemeleri izler.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Kırtasiye malzemeleri, ( kağıt, kalem vb. )

▪ Bilgisayar,

▪ Hesap makinesi,

▪ Diğer büro malzemeleri,

▪ Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneği olan,

▪ Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip olan,

▪ Sır saklayabilen,

▪ Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,

▪ Nazik, güler yüzlü, insanlarla kolay iletişim kurabilen,

▪ Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen,

▪ Sayısal yeteneği olan,

▪ Sosyal bilimlere ilgi duyan ,

▪ Sorumluluk sahibi olan ,

kimseler olmaları gerekir.

 

Yabancı dil bilmek, meslekte başarıyı arttıran bir etkendir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı büroda görev yapar. Yapılacak işin özelliğine göre açık alanda da görev alabilir. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, iş yoğunluğuna ve işletmeye bağlı olarak çalışma saatleri değişebilir. Çalışmaları hem büro hizmetleri hem de insan ilişkileri ile ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Muhasebe ve Finansman alanı "Dış Ticaret Ofis Hizmetleri " dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanlığı önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan, iş bulma olanağı oldukça geniştir. Bu nedenle, nitelikli ve her türlü mesleki yeterliliğe sahip, bilgisayar, yabancı dil bilgisi ile donatılmış Dış Ticaret Ofis Elemanları işveren tarafından talep edilmektedir. Mesleki yabancı dil bilen nitelikli elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Eğitim sonrası kazanç, çalışılan iş yerlerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişmektedir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı takdirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.

 

▪ Özel sektörde, nitelikli elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslek eğitiminden sonra Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı çalıştığı iş yerinde seminerlere, yabancı dil kurslarına, hızlı okuma ve yazma kurslarına, bilgisayar kurslarına vb. katılarak kendini geliştirebilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Bilgisayarlı Muhasebe,

▪ Finans ve Borsa Hizmetleri,

▪ Bankacılık,

▪ Sigortacılık.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek lisesi öğretmenleri,

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

▪ Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

▪ www.megep.meb.gov.tr,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3349 kez

tags dış ticaret ofis elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA