eğitim sitesi

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Deniz Ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı

TANIM

 

Limanlara giren ve çıkan gemi yüklerinin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmeciliği yapan veya deniz işletmecisine yardımcı olan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Deniz işletmecisinin gözetimi altında;

? Gemilerin denize elverişliğinin devamı ile ilgili olarak tespit veya talep edilen, eksiklerin giderilmesi için mal ve hizmet satın alır ve gemiye ulaştırılmasını sağlar,

? Gemilerin yola elverişliğini sağlamak amacı ile tespit veya talep edilen yakıt, su ve kumanyayı satın alır ve gemiye ulaştırılmasını sağlar,

? Gemilerin mal, can ve çevre güvenliği ile ilgili tespit veya talep edilen eksik mal ve hizmeti satın alır ve gemiye ulaştırır,

? Gemilerin gemi adamı ile donatılmasında tespit veya talep edilen uygun personeli temin eder, iş sözleşmesi yapar, gemiye ulaştırır ve ayrılan gemi adamını bağlama limanına iade eder,

? Gemilerin denize ve yola elverişliğini onaylayan resmi belgeleri kurumlardan alır,süresi bitenleri yeniler,

? Gemiye ticari amacına uygun kazanç kaynaklarını (yük, yolcu, hizmet) bulur ve gerekli ticari anlaşmaları yapar,

? Geminin yapılan ticari anlaşmalara uygun hizmet vermesi için gereken planlamayı yapar, tedbirler alır ve plana uygun işletilmesini sağlar,

? Geminin ticari amacına uygun olarak yükleme ve tahliye, yolcu bindirme ve indirme hizmetlerini sağlar ve bu işlemlerin gerektirdiği bürokratik işlemleri yapar,

? Geminin güvenli limana giriş ve çıkış işlemleri için gereken izinleri ve hizmetleri satın alır,

? 500 gross tondan daha küçük gemilerde güverte zabiti (kaptan) olarak çalışabilir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Haberleşme cihazları,

? Bilgisayar,

? Lojistik yazılımları,

? Seyir ekipman ve haritaları,

? Yük ve Gemi Evrakları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;

? Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,

? Dikkatli ve tedbirli,

? Yabancı dile ilgili,

? İnisiyatif sahibi,

? Hızlı düşünebilen ve doğru karar alabilen,

? Araştırmacı bir kişiliğe sahip ve yeniliklere açık,

? Açık denizlerde çalışmaktan sıkılmayan,

? Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk sahibi

? kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, liman sahalarındaki açık alanlar veya kapalı büro ortamlarında çalışır.

Mesleğini icra ederken gemi kaptanı, güverte teknikeri, meslektaşları, taşınacak yüklerin alıcıları ve satıcıları, nakliye firmaları, gümrük yetkilileri, gümrük müşavirleri, deniz polisi çeşitli deniz acenteleri, liman organizasyonunda görevli personel ve yolcular ile sürekli iletişim halinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının "Deniz ve Liman İşletmeciliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Deniz ve Liman İşletmeciliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Deniz ve Liman İşletme" Önlisans Diploması" verilmektedir.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, denizcilikle ilgili kamu kurumlarında, deniz nakliyat şirketlerinde ve denizcilik sektöründe hizmet veren özel kuruluşlarda (gemi işletmeleri, liman ve tersane işletmeleri, marinalar, balıkçı barınakları, deniz acenteleri, forwarderler, gemi kiralama ve yük brokerlik şirketleri) ve 500 Gross tondan daha küçük gemilerde güverte zabiti olarak da çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe de görev alabilirler

Eğitimin verildiği okul sayısı sınırlı olduğundan ve üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde deniz ticaretinin ve ulaşımının önemi gün geçtikçe arttığından dolayı iş bulma olanaklarının (yerli ve yabancı firmalarda) oldukça fazla olduğu, özellikle son dönemlerde artan yabancı sermayeli kuruluşlar ve uluslar arası sularda çalışan yabancı gemilerin özellikle eğitimli ve yabancı dil bilen gençlere ihtiyaç duyması bu alanda kariyer planlaması yapan gençler için umut verici olduğu söylenebilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanabilirler.

? Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

? Staj süresince öğrenciler, işyerlerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

? Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfından ücret almakta ve yıllık artışlardan faydalanmaktadır.

? Özel sektörde çalışanların ücretleri ise anlaşmaya göre belirlenmekte olup, çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlayıp, deneyim kazandıklarında çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde etmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Deniz ve liman işletmeciliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında" başarılı oldukları takdirde(DGS); ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Güverte Teknikeri/Uzak yol Güverte Zabiti,

? Turizm İşletmecisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur

? Ulusal ve Uluslararası denizcilik mevzuatlarını bilir ve uygular.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri,

? İnternet www.ubak.gov.tr

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2422 kez

tags deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA