Eğitim Siteleri

Daktilograf HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Daktilograf

Daktilograf

TANIM

 

Müspette olarak hazırlanmış dokümanları, imla kurallarına uygun olarak kağıt üzerine daktilo makinesi ile yazan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir,

? Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer,

? Kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar,

? Yanlış yazımları düzeltir,

? Biten şeridi değiştirir,

? Daktilo makinesinin basit onarım işlerini yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Daktilo makinesi,

? Şerit,

? Silgi, daksil,

? Çeşitli ölçü ve türde kağıtlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Daktilograf olmak isteyenlerin;

? Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen,

? Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Daktilograflar büro ortamında çalışırlar, ortam gürültülüdür. Daktilograf görevini tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme durumu azdır. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Halk eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçükler, velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri'nce duyurularla belirtilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir.

Bu eğitim kurumlarında yalnızca daktilograflık üzerine eğitim veren bölüm bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da kapsayan eğitim programı uygulanmaktadır. Bu çerçevede, öğrenciler: yazışma, mektup şekilleri, resmi yazışmalar, grafik ve şekil yapımı, bilgisayar, mekanik ve elektronik makinelerin kullanımı gibi dersler almaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Kursları bitirenlere sertifika verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir.

 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Asgari ücretle işe başlandığı gibi, işletmenin büyüklüğüne göre, asgari ücretin üzerinde de aylık ödenebilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışılması durumunda ise, yasaya bağlı olarak, lise ve dengi okul mezunlarına uygulanan ücret ödenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Daktilograflık, yapısı gereği, dar sınırlar içerisinde yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla, meslekte ilerleme olanağı sadece bilgisayara geçişle mümkün olabilmektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bilgisayar Operatörlüğü,

? Stenograflık.

 

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

 

Kendisine, yazılması için verilen yazıların yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak daktilo edilmesi ve ilgili birime iletilmesinden sorumludur.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1651 kez

tags daktilograf meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Daktilograf İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA