Oyun Siteleri

Çocuk Giyim Modelisti HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Çocuk Giyim Modelisti

Çocuk Giyim Modelisti

TANIM

 

Çocuk giyimine ait her türlü giysi modelinin ve numunesinin kalıplarını hazırlama, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapma, model makineciyi yönlendirme ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Model analizi yapmak,

? Farklı yöntemlerle elle veya bilgisayar ortamında kalıp hazırlamak,

? Temel kalıp üzerine model uygulamak,

? Şablon hazırlamak,

? Kalıp kontrolü yapmak,

? Kalıpları serilemek,

? Pastal çizimi yapmak,

? Dikim talimatı hazırlamak,

? Model dikimi yaptırmak,

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Astar Kartelası,

Bilgisayar destekli kalıp çıkartma, serileme ve pastal resmi hazırlama makinesi, (Bilgisayarlı kalıp hazırlama programı, plotter, digit)

Cetvel çeşitleri, riga takımı, gemici gönyesi, mezüre çizim makine çeşitleri,

Çizim masası, uygun yükseklikteki sandalye dikiş makinesi, falçata, kalıp askısı,

Kumaş , kumaş kartelası, makas çeşitleri, (kesim makası, kağıt makası, çentik makası),

Tela kartelası, tela çeşitleri,

? Manken, prova mankeni, tela çeşitleri, mezür, overlok makinesi,

? Ozalit ve ozalit makinesi, rulet, sökücü,

? Special makine çeşitleri,

? Şablon delme aleti, Biz,

? Tela kartelası,

? Ütü ve ütü masası,

? Bant, Yapıştırıcı

? Çizgi taşı,

? Çizim tabelası,

? İğne ve dikiş iplik çeşitleri,

? Kalem ve kalemtıraş,

? Pastal , karbon , mulaj kağıdı, Kesim ve çizim kalıpları için karton

? Kalıp askısı, Kalıp ağırlıkları, Kenar tutturma maşaları,

? Kesim masası

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çocuk Giyim Modelisti olmak isteyenlerin,

 

? Yeniliklere açık,

? Sayısal yeteneğe sahip,

? Görsel algısı yüksek,

? Gördüğünü uygulayabilme yeteneğine ve analitik düşünme becerisine sahip,

? Yaratıcı ve estetik görüşe sahip,

? Modayla ilgili,

? Tasarım ve çizim yeteneği olan,

? İnsanlarla iletişim kurabilen,

? Mesleğin icrası için, renkleri ayırt edebilme becerisi

? Sabırlı (Çocuk modelleri detaylı olduğu için mesleği yapacak olan kişilerin ayrıca sabırlı olması gerekmektedir).

kimseler olması gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

 

Modelistler çalışmalarını kapalı, havadar, aydınlık ortamda, geniş çalışma masaları ve çalışanlar için yeterli çalışma alanı olan mekânlarda yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla işbirliği içinde bulunmak ve görevini eşgüdüm içinde yürütmek durumundadır. Yapılan iş elde veya bilgisayarda çalışmayı gerektirmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin Giyim Üretim Teknolojisi Alanı "Çocuk Giyim Modelistliği" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Modelist olarak çalışabilirler.

? Özel sektöre ait iş yerlerinde model hazırlama, kalıp hazırlama ve üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler.

? Kendi işyerlerini de kurabilirler.

? İşyerlerine dışarıdan moda danışmanlığı yapabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Çocuk Giyim Modelist mesleğini ifa edenlerin kazanç durumları çalıştıkları iş yerlerinin büyüklüğü ve meslek mensuplarının tanınmışlığı ve tecrübesine göre değişiklik arz eder.

Meslek mensupları özgün çalışmalar yapmaları ve ürettikleri ürünün tutulması halinde çok yüksek oranlarda kazanç elde edebilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

Çalıştıkları iş yerlerine göre usta, ustabaşı, bölüm sorumlusu, bölüm şefi atölye şefi düzeyine kadar ilerleyebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Stilist,

? Kostüm Tasarımcısı,

? Modelist,

? Kalıpçı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Trabzon Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü P.K.S.O ve Kız Meslek Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni

? www.meb.gov.tr

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1579 kez

tags çocuk giyim modelisti meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Çocuk Giyim Modelisti İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA