Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni

TANIM

 

Bireyin çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkinlere el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

Çiçek, Örgü, Dokuma konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, bu program çerçevesinde;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı yapar,

▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik v.b. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencileri belli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,

▪ Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,

▪ Öğretmenler kurulu toplantısına katılır,

▪ Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.

▪ Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,

▪ Teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,

▪ Günlük ve yıllık çalışma planları,

▪ El tezgâhı, dikiş makinesi, cendere, cendere kalıpları,

▪ El ütüsü,

▪ Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

▪ Ders kitapları, yardımcı kitaplar ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Şekil algısı gelişmiş,

▪ Sözlü ifade ve tahmin edebilme gücü yüksek,

▪ Görme, işitme ve dokunma duyusal yetenekleri yüksek,

▪ El, parmak, göz-el eşgüdümü gelişmiş,

▪ Çizim yeteneği gelişmiş,

▪ Estetik görüşe sahip,

▪ Yaratıcılık özelliği gelişmiş,

▪ İşine özen gösteren,

▪ Sabırlı, hoşgörülü,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma

ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Alerjisi olanlar ile görme, işitme ve ortopedik (el-ayak) özürlüler için yürütülmesi güç bir meslektir. Çalışırken atölye ortamında öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halinde bulunur.

İşin durumuna ve çalıştığı işyerinin çalışma saatlerine uygun olarak tam ve yarım gün çalışırlar. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi "Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Aşağıdaki meslek eğitimine ait bilgiler bu programa öğrenci alındığı döneme aittir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Bu mesleğin eğitimi, 4 yıldır.

▪ Genel kültür dersleri, mesleki ve teknik dersler ile mesleki formasyon dersleri alınmaktadır. Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersleri de okutulmaktadır.

▪ Son sınıfta meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında iş bulabilirler. Mezunların ataması Talim Terbiye Kurulu'nun ilgili kararı gereği El Sanatları Teknolojisi alanına yapılmaktadır. İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman yönetici, alanı ile sanat danışmanı olarak da çalışabilirler.

Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilmeleri mümkündür.

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El sanatları, Deri aksesuarları, Yapma bebek, Dokuma dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu,

Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların dekoratif sanatlar alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitim sırasında tasarım ve ürün çalışması yaparak, ürün başına ücret alır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Çiçek-örgü-dokuma öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkânına da sahiptirler. Kendi işletmelerinde çalışanlarda ise ürün karşılığı olarak ele geçen ücret değişkendir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Dekoratif Sanatlar Öğretmeni,

▪ El sanatları Öğretmeni,

▪ Nakış Öğretmeni,

▪ Giyim ve Hazır Giyim Öğretmeni,

▪ El Sanatları Öğretmeni,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Selçuk Üniversitesi (KONYA)

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, 2002-Ankara

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2481 kez

tags çiçek örgü dokuma öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA