eğitim sitesi

Çevre Temizliği Ve Denetimi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Çevre Temizliği Ve Denetimi Teknikeri

Çevre Temizliği Ve Denetimi Teknikeri

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ TEKNİKERİ

 

TANIM

 

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri, endüstriyel temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında ilgili sektörde ara yönetici olarak çalışan eğitimli kişidir.

 

GÖREVLER

 

? İşletmenin genel prensipleri doğrulusunda, araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır.

? Çevresel kirlilik etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olup, alınması gereken önlemleri ve bertaraf yöntemlerini uygular.

? Çevresel izinlerin takibini yapar ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyon sağlar.

? Endüstriyel temizlik hizmetlerini düzenler ve yürütür.

? Çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütür.

?

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Su analiz ve su ölçüm cihazları,

? Çevre laboratuarında kullanılan ekipmanlar,

? Büro alet makine ve malzemeleri,

? Endüstriyel temizlik makineleri (Tek diskli yıkama makineleri, kombine zemin otomatı, vakum makineleri, halı yıkama makinesi vb.) ve araç gereçleri,

? Cam takımları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Tüm duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,

? El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Sabırlı, dikkatli ve tedbirli,

? Mekanik konulara ilgi ve yetenekli,

? Fen bilimleri yeteneği olan,

? Tahmin edebilme kabiliyeti güçlü,

? Okuduğunu ve söyleneni anlama, sözlü ifade gücüne sahip,

? Yaygın ve yoğun dikkat,

? Ayrıntıyı algılama kabiliyeti olan kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

 

Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikerleri, çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığa bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerin temizlik birimlerinde, okul, hastane, büyük iş merkezlerinde, fabrikalar, kamu ve özel sektördeki tesisler, arıtma tesisleri, atık depolama, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde ara kademe yöneticisi (süpervisor) olarak görev alırlar. Gürültülü, kirli ve yağlı, Ani ısı değişimi olan, ıslak ve nemli, tozlu, kokulu ortamlarda çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Çevre Temizliği ve Denetimi" ön lisans programında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Çevre Temizliği ve Denetimi"" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Çevre Temizliği ve Denetimi Önlisans Diploması" verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri; yerel yönetimler (belediyeler ve il özel idareleri), okul, hastane, büyük iş merkezleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, kamu ve özel sektördeki tesisler, arıtma tesisleri, atık depolama tesisleri, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde ara kademe yönetici (supervisor) olarak çalışabilirler.

 

Temizlik sektörüne yönelik ülkemizde eğitimli eleman bulunmaması, mevcut elemanların usta çırak ilişkisi şeklinde işi öğrenmesi nedeni ile sektör, ihtiyaç duyduğu eğitimli elemanı hemen istihdam edecektir. Dünyada bu sektöre yönelik hızlı bir teknolojik gelişim yaşanmaktadır. Sektörde bu gelişime ayak uydurabilecek eğitimli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İlgili sektör hızla büyüdüğünden sürekli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler; belediyelerin temizlik birimleri, fabrikalar, çöp atık ve depolama, değerlendirme, imha alanları, okul; hastane; büyük iş merkezlerinin temizlik departmanları ve temizlik şirketleri olmak üzere geniş bir iş alanına sahip olacaklardır.

 

Bu meslek kendi işini kurmaya da elverişlidir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirle

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tekniker maaşına göre ücret alırlar.

? Özel sektörde çalışanlar işverenlerle aralarındaki yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar.

? Kendi işini kuranlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde ederler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Çevre Temizliği ve Denetimi" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Çevre Teknikeri,

? Çevre Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

 

İlk kez bu programda eğitimlere başlayan Kocaeli Üniversitesi Uzunyol Meslek Yüksekokulundan alınan bilgilere göre; bu program Türkiye'de ilk defa açılmış olup; temizlik sektöründe hizmet veren, dernek, kurum ve belediyeler ile ortak yürütülecektir. Bu konuda işbirliği protokolleri yapılmıştır.

 

Temizlik sektörü ve belediyelerle yapılan görüşmelerden ve izlenimlerden; sektörün acil olarak eğitimli teknik ara elemana ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Bu elemanların sektörden gelen talep doğrultusunda; çevre kirliliğinin nedenlerini, atık kontrolünü, atık değerlendirmesini bilen, kimya, hijyen, temizlik uygulamaları, temizlik kimyasalları, ihaleler, mevzuat konularına vakıf, insan kaynaklarını yönlendirebilecek, teorik bilgi yanında uygulamalara da hakim olabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

 

Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri;

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

?

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Çevre Temizliği ve Denetimi Bölüm Başkanı,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :10710 kez

tags çevre temizliği ve denetimi teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Çevre Temizliği Ve Denetimi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA