eğitim sitesi

Cevher Hazırlama Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Cevher Hazırlama Mühendisi

Cevher Hazırlama Mühendisi

TANIM

 

Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma gibi sistemlerin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni sistemlerin geliştirilmesini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Her türlü cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işlemleri proses, tesis tasarımı yapar,

? Her türlü cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetler,

? Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapar,

? Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,

? Temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,

? Demir-çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapar,

? Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,

? İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapar,

? Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırır,

? Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Manyetik, gravite, eleltrostatijk ayırıcılar,

? Flotasyon makinaları,

? Kırıcılar ve elekler,

? Kimyasal analizler için atomik absorbsiyon,

? UV Spektrometresi,

? XRF cihazı,

? Minerolojik analizler için mikroskop kullanılan araçlar.

? Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Cevher Hazırlama Mühendisi olmak isteyenlerin;

? Matematik, fizik, kimya, doğal kaynaklar konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Doğayı ve doğal kaynakları seven,

? Yüksek yerlere tırmanabilen,

? Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,

? Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,

? Tertipli ve düzenli çalışan, Ayrıntılara dikkat eden,

? İyi gözlem yapabilen, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışma ortamı açık havada, doğa koşullarında ya da üretim ortamında kapalı alanlarda olabilmektedir.

Kirli, tozlu, gürültülü ve kapalı ortamlarda olabilmektedir. Gerekli önlemler alınarak çalışma gerçekleştirilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Üniversitelerin Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Ayrıca toplam 60 günlük staj mevcuttur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Cevher Hazırlama Mühendisliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu meslekte cevher ve katı malzeme hazırlama ile ilgili bütün sektörlerde iş bulmak mümkündür. Bu bağlamda metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, gübre, yem, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik sektörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin bazı ek uzmanlık alanlarıdır. Söz konusu sektörlerin bulunuş yerlerine göre meslekte iş bulma açısından farklılıkların olması söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 657 Sayılı Kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Maden Mühendisliği,

? Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,

? Çevre Mühendisliği,

? Kimya Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? İstanbul Teknik Üniversitesi web sayfası (www.cevher.itu.edu.tr)

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi- 2000

? 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1790 kez

tags cevher hazırlama mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Cevher Hazırlama Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA