eğitim sitesi

Cerrahi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Cerrahi Teknikeri

Cerrahi Teknikeri

TANIM

Ameliyathanede ameliyat esnasında cerrahın kontrolü ve denetimi altında ameliyat ekibinde yardımcı eleman olarak çalışan teknik elemandır.

 

GÖREVLER

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

? Ameliyat malzemelerini ameliyata hazır vaziyette bulundurur,

? Ameliyat malzemelerini sırası ile cerrahın kullanımına sunar,

? Ameliyat sırasında cerrahın vereceği diğer işleri yapar,

? Ameliyat bitiminde kullanılan ameliyat malzemelerini sayar ve eksik olup olmadığını kontrol eder bir sonraki ameliyata hazır bir şekilde steril olarak muhafaza eder,

? Ameliyattaki masa ve lamba gibi malzemeler ile ameliyatta kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılması ve bakımından sorumludur.

 

KULLANILAN ALET MAKİNE VE MALZEMELER

? Ameliyat masası , lambası,

? Yüksek teknolojik , ameliyat malzemeleri (Kuza, Ultra Sicim Vb)

? Pens, penset, makas, neşter gibi temel ameliyat malzemeleri

? Pamuk, gazlı bez

? Serum, kan

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Cerrahi teknikeri olmak isteyenlerin,

? Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı ,

? Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,

? Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp, uygulayabilen ,

? Cesaretli ve kandan korkmayan,

? El göz koordinasyonu ile göz,(kulak)-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,

? Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,

? kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

? Hastanelerin ameliyathane bölümlerinde görev yaparlar. Kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu olan bir ortamda uzun süre ayakta çalışırlar.Tam gün ve vardiyalı çalışırlar, nöbet tutarlar. Kandan korkanlar, bayılma, diyabet, tansiyon ile psikolojik rahatsızlıkları olanlar ile el, kol, ayak, bacak, işitme ve görme engeli olanlar bu meslekte çalışamazlar.

? Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının "Cerrahi" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Ameliyathane Hizmetleri" olarak değişmesi nedeniyle, "Cerrahi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Cerrahi" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği bölümünde verilmektedir.

? Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

? Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Fen Bilimleri

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Meslek Liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, bölümlerinden mezun olanlar/olacaklar "Cerrahi Teknikerliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler.

? Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız geçiş sonunda kontenjan kalırsa, açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilirler. Bunun için bölüme girmek isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Sayısal-1 (SAY) puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Cerrahi Teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.

 

Eğitim süresince;

1 yıl, 1 dönem :

Ameliyathane Teknolojisi, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi1 , Anatomi Fizyoloji, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İlk Yardım, Temel Mikrobiyoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi1, Türk Dili1, İngilizce 1,

 

1 yıl 2 dönem :

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 2, Sterilizasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Anesteziye Giriş, Deontoloji ve Tıbbı Etik, Tıbbı Terminoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2, Türk Dili 2, İngilizce2,

 

2.Yıl 3 dönem:

Cerrahi Uygulamaları 1, Bilgisayar Kullanımı, Psikoloji ve Davranış Bilimleri,

 

2.Yıl 4 dönem:

Cerrahi Uygulamaları, Temel Bilgi Teknolojisi derslerini görürler.

Ayrıca, 20 iş günü hastanenin ameliyathanesinde staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Cerrahi Teknikerliği" önlisans diploması ve Cerrahi Teknikeri unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞBULMA OLANAKLARI

 

Cerrahi teknikerlerinin çalışma alanları ameliyat yapılabilecek donanıma sahip olan kamu ve özel sektör hastaneleridir. Programın yeni ve tek bir üniversitede verilmesi nedeniyle meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğü, sektörü (Kamu-Özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna( Devlet Memuru, Sözleşmeli, İşçi) göre değişiklik gösterir.

 

Özel sektörde asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Cerrahi teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS)' na müracaat edip, bölüm için gerekli puanı alarak tercih etmeleri halinde "Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Sağlık Memuru,

? Ameliyathane Hemşiresi,

? Anestezi Teknikeri

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

? Meslek Elemanları,

? Bölüm öğretim elemanları,

? Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,

? ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

? İlgili Eğitim Kurumları,

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Ekleyen :Editör     Okunma :19238 kez

tags cerrahi teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Cerrahi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA