Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cam Mamul İmalatçısı Hakkında Bilgi

MESLEK: Cam Mamul İmalatçısı

Cam Mamul İmalatçısı

TANIM

 

Önceden tasarlanmış cam mamulün modeline göre belirlenmiş üretim tekniği doğrultusunda, ergimiş haldeki sıcak cam hamuruna bir takım aletler ve makineler yardımıyla ve elde şekil vererek değişik formlarda cam eşya meydana getiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Cam hammaddelerinin, istenilen ölçüde karışımını yaparak 1475 derecelik cam eritme fırınlarına verilmesini sağlar,

▪ Cam üfleme borusunun ucuna, şekillendirilecek eşyaya yetecek kadar cam fırınından aldığı bir top cam madenini üfleyerek, çekerek veya direk otomatik veya otomatik olmayan araçlar yardımıyla şekil verir,

▪ Modele göre hazırlanmış metal cam kalıplarına veya diğer otomatik kalıp tezgahlarına camı yerleştirerek bir müddet bekler ve kalıpları fırına vererek camın kalıbın şeklini almasını sağlar,

▪ Kalıplardan çıkardığı cam mamulü, ısının kademe kademe düştüğü soğutma fırınlarına bırakır,

▪ Soğuması gerçekleşen cam mamulü, zımparalayarak otomatik taşlama makinesine bırakarak pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesini sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Cam hammaddeleri (kuvars, soda, kalsit, vb.),

▪ Bilgisayarlı otomatik tezgahlar, yarı otomatik veya otomatik olmayan tezgahlar (pres tezgahı, şiller tezgahı, kalıp tezgahı vb.),

▪ Metal cam kalıpları,

▪ Cam kepçesi,

▪ Cam eritme, çalışma ve soğutma fırınları,

▪ Camın kesilmesini sağlayan makas,

▪ Cam maşası,

▪ Delikli üfleme çubukları,

▪ Bileme aletleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Cam mamul imalatçısı olmak isteyenlerin;

▪ Şekilleri algılama yeteneğine sahip,

▪ Ellerini ustalıkla kullanabilen,

▪ Ağırlıkları tahmin edebilen,

▪ Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Rutin işlerde uzun süre çalışabilen,

▪ Yaptığı işe uzun süre dikkatini verebilen,

▪ Sıcak ortamlarda çalışabilecek kadar bedence sağlıklı, solunum sorunu olmayan,

▪ Tedbirli ve dikkatli

kimseler olmaları gerekir.

 

Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar

 

▪ El ve ayak noksanlıkları ve uzun süre ayakta durulmasını engelleyen rahatsızlıklar.

▪ Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliklerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Cam imalatçıları, cam fabrikaları ve cam atölyelerinde ekip halinde çalışırlar. Birinci derecede malzemelerle ve makinelerle ilgilidirler. Çalışma esnasında sürekli ayakta durulması gerekmektedir. Çalışma ortamı sıcak, gürültülü ve biraz kirlidir. Ergitilmiş haldeki sıcak malzeme ile çalışıldığından işin yapılması sırasında yanma tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekir. Cam hammaddesi karıştırılırken hammadde tozu gerekli koruyucu malzemeler kullandırılmazsa çeşitli akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Seramik ve Cam Teknolojisi" alanı "Cam Ürün Üretimi" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde, cam imalatçılığına yönelik belli başlı büyük fabrikalar bulunmasının yanı sıra irili ufaklı cam atölyeleri de mevcuttur. Çoğu büyük fabrikalar, yabancı şirketler tarafından satın alınmış veya ortaklık kurulmuştur. Büyük fabrikalarda yapılan cam mamul üretimi ağır iş kollarından olup, çıraklık kapsamındaki yaş gruplarının cam imalatı yapan fabrikalarda çalıştırılmadığı görülmektedir. Meslekte erkekler çalıştırılmakta ve bayanlar cam sanayinin sadece paketleme ve cam süslemeciliği bölümünde çalıştırılmaktadır.

 

Çalışma koşullarının küçük yaştaki çocukları fiziksel ve psikolojik yönden etkilediği yönünde işverenler hem fikirdir. Cam sektörünün faaliyet alanları: Muhtelif eşya yapımı, ısı cam imalatı, tıbbi cam ampul ve enjeksiyon, laboratuar deney tüpleri, züccaciye cam eşya, avize camı, gözlük optik camı, oto camı, fırın camı, pencere camı, çift cam, mika ve bombeli cam, ayna, levha ve plaka düz cam üretimidir. İnşaat, mobilya, ilaç, tıp gibi bir çok sektörde cam ürünleri kullanılmaktadır.

 

Dolayısıyla vasıflı cam imalatı işçisine de her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörde iş bulma imkanı kişinin kazandığı unvana göre değişmektedir. Cam ustası aşamasına gelmiş bir kişinin, iş bulma imkanı her zaman mevcuttur. Kişiler cam sektöründe uzmanlaştıkları işlere göre iş aramakta, işverenler de uzmanlık alanlarına göre eleman aramaktadırlar (fıskacı, kalıpçı vb.). Ayrıca, işverenler bu sektörde yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman ihtiyacını da her zaman duymaktadırlar. Cam sektöründe, kişilerin küçük atölyeler kurarak kendi işlerini kurdukları da görülmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Usta-çırak şeklindeki geleneksel yöntemle meslek öğrenenler işteki pozisyonlarına göre ücretini haftalık veya parça başına göre (akord sistemi) alabilmektedirler. Ayrıca, kimi işyerlerinde ücret aylık olarak da verilebilmektedir.

 

▪ Meslekte çalışma süresine, tecrübeye ve meslekte gösterdiği başarıya göre ücret değişmektedir. Büyük işyerlerinde tecrübeye göre uzmanlaşan ve yükselen bir cam işçisinin ücreti asgari ücretin yaklaşık 3-3,5 katıdır. Ayrıca çalışanlara gıda yardımı, yol parası gibi bir takım sosyal yardımlar da sunulabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

Cam imalatçılığı eğitimini tamamlayanlar cam sektöründe şu aşamalarda ki unvanlardan geçerek yükselebilirler. (dikey yükselme)

▪ Çubukçu-Taşımacı (işe yeni başlayanlar)

▪ Madenci - Kalıpçı (çubukçu-taşımacı olarak çalıştıktan sonra ki uzmanlık alanı)

▪ Fıskacı (Madenci-kalıpçılıktan sonraki uzmanlık alanı)

▪ Kalfa (fıskacı olarak çalıştıktan sonraki uzmanlık alanı)

▪ Usta (kişinin yükseldiği son pozisyondur.)

 

Sektörde ilerleme ve yükselme imkanı, kişinin işinde gösterdiği kapasite doğrultusundadır. Eğer işi çabuk kavrıyor ise çok kısa sürede yükselebilmektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Cam işlemecisi,

▪ Taşlamacı (cam)

▪ Seramik işçisi

▪ Metal dökümcüsü

▪ Altın, gümüş işlemecisi

 

EK BİLGİLER

 

Meslek, cam işkolunda yer alır.

 

SORUMLULUK

 

Bu meslekte çalışan kişiler;

▪ Yapılan işin; belirlenen özellikte, kusursuz, dikkatli ve hızlı yapılmasından,

▪ Güvenlik kurallarına uyularak, gerekli araç ve gereçleri yerinden kullanmaktan,

▪ Ekip halinde ve işbölümü yapılarak çalışılmasından sorumludur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

 

▪ Kesici ve yanıcı maddelerle uğraşıldığından yanma ve kesik tehlikesine karşı tedbirli olunmalıdır.

▪ Cam hammaddelerinin harmanlanması ve karıştırılması sırasında çeşitli akciğer rahatsızlıklarına karşı koruyucu malzemeler (filtreli maske) kullanılmalıdır.

 

CAM SEKTÖRÜNDE YER ALAN MESLEK UNVANLARIYLA İLGİLİ TANIMLAR

 

Fıskacı: Mamulü meydana getirmek için mamul büyüklüğüne göre cam balonu yapan kişidir.

Madenci: Ana gövdeye aksesuar takmak için maden hazırlayan kişidir.

Kalfa: Fıskacının yaptığı cam balonu kullanarak fırından maden alan ve bunu kalıpla veya kalıpsız olarak istenilen şekli veren kişidir.

Kalıpçı: Sıvama-şiller pres gibi bir grup ürün imalatında üretim esnasında kalıpları mamul üretmeye hazırlayan kişidir.

Çubukçu: Mamulleri tavlama fırınlarına taşıyan kişidir.

Usta: Tezgahı sevk ve idare eden, istenilen mamulün tezgahta üretilmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ Meslek elemanları,

▪ Alanla ilgili işyerlerinde yapılan gözlem,

▪ Mesleki Eğitim Merkezi eğiticileri,

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü",

▪ Güncel Meslekler Federal Çalışma Kurumu, Frankfurt-1992/1993,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Cam İşlemeciliği Meslek Dalı Programı- Ankara,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2262 kez

tags cam mamul imalatçısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Cam Mamul İmalatçısı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA