Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Buldozer Operatörü Hakkında Bilgi

MESLEK: Buldozer Operatörü

Buldozer Operatörü

TANIM

 

Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

 

GÖREVLER

 

▪ Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder,

▪ Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar,

▪ Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder,

▪ Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar,

▪ Motoru çalıştırır,

▪ Kumanda kollarını kullanarak toprak veya taş kütlelerini aktarır,

▪ Makinenin yakıt ikmalini yapar,

▪ İşin bitiminde aracı kontrol eder, arıza varsa makine bakımcısının onarmasını sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Yıldız ve çift ağızlı anahtar, keski, pense, varyoz, tornavida gibi el ve ölçü aletleri,

▪ Çeşitli yağdanlıklar,

▪ Toz gözlüğü, eldiven,

▪ Çeşitli çelik ve kendir halatlar,

▪ Çeşitli madeni yağlar, akaryakıt,

▪ Üstübü, hava filtreleri,

▪ Yedek palet,

▪ Palet ayar anahtarı

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Buldozer Operatörü olmak isteyenlerin;

 Elleri, gözleri ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,

 Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen,

 Mekaniğe ilgi duyan,

 Dikkatli, sorumlu, tedbirli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Buldozer Operatörü çalışmalarını araç içinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. İş genellikle gündüzleri yürütülür. Çalışmalarında gereken dikkati göstermediğinde kazalara yol açabilir.

Oturduğu yerde çalışan buldozer operatörü sadece iş öncesi ve iş bitiminde yöneticilerle, makine bakımcıları ve yağlayıcılarla, diğer çalışanlarla etkileşim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; halk eğitim merkezleri iş makineleri operatörlüğü (dozer) kursunda verilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının teknik birimlerinde eğitim veren kuruluşlarında (Karayolları Bölge Müdürlükleri ve Makine Mühendisleri Odaları):

Kendi elemanlarını yetiştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, vasıfsız olarak aldıkları kişileri kendi teknik birimlerinde; meslek eğitiminde öğrenilenler başlığı altında yer alan konularda gerekli eğitimi vererek yetiştirirler ve eğitim sonunda yapacakları sınavda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük) düzenlerler.

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında:

625 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretime başlama izni olan

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında (program ilavesi yapan kurslarda) meslek eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Halk eğitim merkezi kurlarına; her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçükler, velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri'nce duyurularla belirtilir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:

 18 yaşını bitirmek,

 En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

 Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak.

 Özel sürücü kursları paralı olduğundan "G" sınıfı ehliyet almak isteyen ve durumu uygun olan her kişi başvurabilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 72/ saattir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmet-içi eğitimlerin süresi değişmektedir. Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 30 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği operatörlük belgesine sahip olanlar iş makinesini karayoluna çıkmadan, işyerinde kullanabilirler. İş makinesi ile karayoluna çıkabilmek için, motorlu taşıt sürücü kurslarında; ilk yardım, trafik mevzuatı ve kuralları derslerinden alınan sertifika ile trafik işlemlerini G sınıfı sürücü belgesi için yaptırmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlenen hizmet-içi eğitimi tamamlayanlar operatörlük belgesi alırlar.

▪ Meslek mensuplarının aracı trafikte kullanabilmesi için ayrıca özel sürücü kurslarından "G" sınıfı ehliyet alma zorunluluğu vardır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Buldozer Operatörleri, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Türkiye Elektrik Kurumu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Orman İşletmeleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla, inşaat firmaları, maden şirketleri, kum ve çakıl ocakları gibi özel işyerlerinde çalışırlar. Bu alanda iş bulma olanakları oldukça fazladır.

 

Ülkemiz, henüz alt yapısını tamamlamamış olduğundan meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

İşyerinde çalışarak (usta-çırak ve hizmet-içi eğitim) mesleği öğrenenler o işyerinin elamanları olduklarından belirlenen aylık ücreti almaktadırlar. Bu ücret en az asgari ücret düzeyindedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Buldozer operatörleri çalıştıkları işyerinin ücret politikalarına göre değişik ücret alırlar. Farklı ücretler kişinin kıdemine göre de değişiklik gösterir. Karayollarında yeni işe başlayan bir operatör net asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alırken bir özel inşaat firmasında bu miktar net asgari ücretin 2 katı civarındadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Buldozer Operatörlüğü mesleğinde operatör olarak 3 yıl ve daha fazla çalışarak üstün başarı gösterip olumlu sicil alanlar buldozer başoperatörü olabilirler. Bazı kamu kuruluşları, kendi bünyelerinde yaptıkları sınavda başarılı olanları başoperatör olarak görevlendirmektedir. İşletme içinde ustabaşı, makine park şefi gibi unvanlara da yükselebilir.

 

Çalışılan işletmenin büyüklüğüne göre çeşitli kurs ve seminerlere katılmak mümkündür. Bu durumda ücret artışı ve mesleki gelişim sağlanabilir. Diğer iş makinelerinin kullanımında da uzmanlaşabilir. Bütün iş makinelerini kullanmak uzun deneyim gerektirir. Greyder, kepçe, ekskavatör gibi bir veya birkaç iş makinesinin kullanımında uzmanlaşabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ İş Makineleri Bakım ve Onarım Teknisyeni

▪ İş Makineleri Teknisyeni

▪ Greyder Operatörü,

▪ Skreyper Operatörü,

▪ Ekskavatör ve Vinç Operatörü,

▪ Hendek Açma Makinesi Operatörü,

▪ Kepçeli Araç Operatörü.

 

EK BİLGİLER

 

Buldozer, dozer olarak da bilinir. Toprak ya da kaya tesviyesinde kullanılan ağır iş makinesidir. Yol yapımı, çiftçilik, inşaat ve enkaz kaldırma işlemlerinde yararlanılan buldozer, bir traktörün önüne yerleştirilen ağır ve geniş bir çelik bıçaktan oluşur. Kimi buldozerlerde dört tekerlek çekişli traktörlerden yararlanılırsa da, çoğunlukla tırtıllı, sonsuz palet düzenekleri kullanılır. Tesviye bıçağı, hidrolik kaldıraçlarla kaldırılıp indirilir. Araç ilerlerken bıçak, kazma işleminde yüzey seviyesinin altında, taşıma işleminde yüzey seviyesinde, dağıtma işleminde ise yüzey seviyesinin üzerinde tutulur.

 

Buldozerler, yüzey hafriyatı ve hendek açma işlemlerinde, kısa mesafeli taşımacılıkta, kamyonlardan boşaltılan toprağın dağıtılmasında, yükleme araçlarının temizlenmesi ve istenen seviyeye getirilmesinde kullanılır. Bir buldozer tek başına kazılar yapabildiği gibi başka makinelerle de kullanılabilir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ DSİ Genel Müdürlüğü "Sanat Sınıfı Pozisyon Tarifleri" Ankara- 1973,

▪ Karayolları Genel Müdürlüğü "İşçi Pozisyonları Görev Tanımı "Ankara-1987,

▪ MEB 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü"Ankara-1983 Yayın No:173.

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

▪ Meslek elemanları.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2024 kez

tags buldozer operatörü meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Buldozer Operatörü ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA