eğitim sitesi

Boya Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Boya Teknikeri

Boya Teknikeri

TANIM

 

Boya üretim işletmesinde, ürünün hammadde aşamasından, ambalajlama aşamasına gelinceye kadarki sürecinde mühendisin gözetimi altında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Mühendisin planları ve gözetimi doğrultusunda;

? Üretimin planlanan zamanda tamamlanması amacıyla, gereksinim duyulan hammaddeleri sağlar ve üretim sürecine alır,

? Üretim planlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, işin akışını, detaylarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları mühendis adına ustabaşlarına aktarır ve gerçekleşmesini izler,

? Ürünlerin istenilen özelliklerde üretilmesini temin amacıyla, belirlenen kriterlere uygunluğunu kontrol eder, üretimin sürekliliğini sağlar,

? Üretilen ürünlerin planlanan zaman ve gramaj olarak boşaltılmasını temin amacıyla, boşaltma işlemine nezaret eder, planlar,

? Gece vardiyası saatlerinde işyeri emniyeti ve iş güvenliğinin korunması, idari operasyon ve işlerin aksamaması amacıyla, işyerinin teknik ve idari işlerini mühendisin gözetiminde yürütür.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Basit laboratuar cihazları,

? Boya kazanları,

? Renk- ayar aydınlatma cihazları,

? Boya pompaları,

? Katkı maddeleri,

? Dolum makineleri,

? Renklendirici cihazı,

? Bilgisayar ve hesap makineleri,

? Teraziler,

? Sayaçlar,

? El aletleri,

? İş güvenliği malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Boya Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

? Renkleri ayırt edebilen,

? Kokudan rahatsız olmayan,

? Bedence sağlıklı,

? Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Boya imalat sahası; tozlu, dumanlı, kokulu, gürültülü ve kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmayı gerektiren unsurları içermektedir. Bu ortam ezik, çizik, sıyrık gibi hafif yaralanmalara, sağırlığa veya derin yaralanmalara, kimyasal maddelerle çalışılmasından dolayı ise zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Olası kimyevi gaz kaçakları nedeniyle yanma, parlama, patlamalara maruz kalma söz konusu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının " Boya Teknolojisi" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Boya Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Öğrenciler işletmelerde 45 gün staj yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Boya Teknolojisi Önlisans Diploması" verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Boya Teknikerleri boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü özel işletmede görev alabilirler. Boya teknikerleri otomobil servislerinin boyama atölyelerinde, tekstil sektörünün boya ile ilgili alanlarında değişik kadro ile çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca işletme, vakıf gibi birimlerden burs alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel sektörde çalışanların ücretleri kişi ile işveren arasında anlaşma ile belirlenir. Ücret bilgi, yetenek, çalışma kapasitesi, sorumluluk alma düzeylerine göre değişkenlik gösterir. Alınan ücret net asgari ücretin 4-6 katı civarındadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Boya Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Boya Teknikerleri çalışırken elde ettikleri tecrübe durumuna göre vardiya sorumluluğuna yükselmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimya Teknikeri,

? Lastik Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

SORUMLULUK

 

Boya Teknikeri boya imalatı yapan bir işletmede görevler bölümünde sayılan işlemleri bir bütün olarak yapabileceği gibi;

? Reaksiyon Sorumlusu,

? Renk Ayar Bölüm Sorumlusu,

? Dolum Bölümü Sorumlusu,

? Kalite Güvence Sorumlusu,

? Ar-Ge Sorumlusu olarak ayrıca, bölüm sorumluluğu alıp mühendisin gözetiminde görev yapabilirler.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler Yüksek Öğrenim Programları ve Meslekler rehberi ÖSYM Prof.Dr. Yıldız KUZGUN,

? Mesleki Eğitimi veren Üniversite ( Kocaeli MYO ),

? Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1440 kez

tags boya teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Boya Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA