eğitim sitesi

Biyokimya Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Biyokimya Teknikeri

Biyokimya Teknikeri

TANIM

 

Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar,

? Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,

? Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,

? Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,

? Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,

? Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir,

? Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi, bakımı gibi işleri yürütür.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Laboratuar araç ve gereçleri;

? Mikroskop, santrifüj, otoklav vb.

? Kimyasal maddeler (çözeltiler )

? Laboratuar aletleri (deney tüpü, pipet,petri, mezur, erlent vb.)

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

? Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Renkleri ayırt edebilen,

? Sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya), nöbetleri vardır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Biyokimya Teknikerliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Biyokimya" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Biyokimya Teknikerliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Biyokimya Teknikerliği önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Biyokimya Teknikerleri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları heryıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir.

Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Biyokimya Teknikerliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Biyokimya teknikerleri, çalıştıkları işyerinde idari görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimyager,

? Biyolog,

? Kimya Teknikeri,

? Laborant.

 

EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Öğretim elemanları,

? Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşla

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1998 kez

tags biyokimya teknikeri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Biyokimya Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA