Oyun Siteleri

Bitkisel Üretim Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Bitkisel Üretim Teknikeri

Bitkisel Üretim Teknikeri

TANIM

 

Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendislerinin gözetimi altında;

Bilimsel yöntemlerle tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminde çalışır,

? Gübreleme ve ilaçlama işlerini uzmanlarca yapılan öneriler doğrultusunda yapar,

? Aldığı önlemlerle bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,

? Yapılan üretim programına göre işçi temin eder, işçilere işi öğretip takip eder,

? Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışır,

? Kullanacağı alet ve ekipmanın standartlara uygun olmasını sağlar,

? Yeni teknolojileri takip eder ve uygular.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler),

? Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar vb.)

? İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (İlaç ve pulverizatör),

? Bitkilerin budama ve aşılamasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler,

? Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Fidan, Fide,Çapa, Kürek, Bel, Testere, Hortum, Sırt tırpanı, Tırmık, Traktör, El arabası, Çim biçme makinesi,

? Zirai ilaçlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bitkisel üretim teknikeri olmak isteyenlerin;

? Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,

? Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,

? Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),

? Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Bedence sağlıklı ve dayanıklı,

? Sabırlı,insanlarla iletişimi iyi,

? Dikkatli, sorumluluk sahibi, risk alabilen ve tedbirli,

? Sorunlara çözüm üretebilen,

kimseler olmaları gerekir.

Bilgisayar ve yabancı dil meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bitkisel üretim teknikeri; bağ, bahçe, tarla, sera, fide-fidan üretim alanları gibi bitkisel üretim yapılan yerlerde veya hasat sonrası uygulamaların (Depolama, paketleme ) yapıldığı ortamlarda görev yapar. Üretim alanları çamurlu, tozlu, rüzgarlı zaman zaman soğuk ortamlar olabilmektedir. Genellikle ayakta çalışır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Bitkisel Üretim" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Bahçe Tarımı" olarak değişmesi nedeniyle, "Bitkisel Üretim" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Bitkisel Üretim" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Bitkisel Üretim" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Bitkisel Üretim Programında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri' ne yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

Program dersleri bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe ve tarla bitkileri hastalık ve zararlıları, mantar yetiştirme tekniği ile mantar yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Bitkisel Üretim" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bitkisel üretim teknikeri özel işyerlerinin yanı sıra; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile Araştırma Enstitülerinde tekniker olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de değişik birimlerde görev alabilirler.

Fidan-Fide üretim tesisi, tarla, bahçe ve süs bitkileri üretim ve satışının yapıldığı işletmeler, tarımsal ilaç satış yerleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim yerleri, peyzaj uygulama işletmeleri, belediyelerin park-bahçe müdürlüklerinde de çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

? Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

? Özel sektörde ise işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler

 

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

"Bitkisel Üretim" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bahçe Ziraatı Teknikeri,

? Bitki Koruma Teknikeri,

? Sebze Üretim Teknikeri,

? Seracılık Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Öğretim elemanları,

? Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık ve Orhaneli MYO,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1073 kez

tags bitkisel üretim teknikeri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bitkisel Üretim Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA