Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

TANIM

 

Kurum, kuruluş ve işletmelerin muhasebe ve vergi ile ilgili faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Muhasebe ile ilgili tüm belgeleri bilgisayara kaydeder.

▪ İşyeri ile ilgili beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar.

▪ Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar.

▪ Çalıştığı işyerinin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder.

▪ Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar.

▪ Muhasebe paket programlarını kullanır,

▪ Mali tabloları düzenler,

▪ İşletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder,

▪ Muhasebeleştirme, maliyet hesaplama ve envanter işlemlerini yapar,

▪ Raporlama ve yedekleme işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar,

▪ Tek düzen muhasebe hesap planı,

▪ Hesap makinesi,

▪ Fiş, fatura, çek, senet, diğer kıymetli evraklar

▪ Fotokopi makinesi,

▪ Faks, yazıcı, okuyucu

▪ Telefon,

▪ Diğer büro malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,

▪ Dürüst ve güvenilir,

▪ Sır saklayabilen,

▪ Matematikle ilgili konularda başarılı,

▪ Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen,

▪ Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan hoşlanan,

▪ Güler yüzlü,

▪ İnsan ilişkilerine özen gösteren,

▪ Yeniliklere açık,

▪ Ekip çalışmasına uygun,

▪ İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak göz, sırt ve boyun bölgelerinde sağlık problemlerine neden olabilir. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi zorunludur. Bu yüzden vergilendirme dönemlerinde iş yükü sebebiyle daha çok çalışmaları gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Muhasebe ve Finansman" alanının "Bilgisayarlı Muhasebe" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Bilgisayarlı muhasebe mesleğinin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ülkemizde, muhasebecilik 3568 sayılı yasa ile düzenlenmiş bir meslektir.

▪ Mesleğin eğitiminde bay-bayan ayrımı bulunmamaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlarının kazanç durumları, çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğüne, meslek mensuplarının tecrübesi göre değişiklik arz eder.

▪ Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman alanı, Bilgisayarlı Muhasebe dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Eğitim sürecinde, yeterlik sertifikalarını alarak ve sektörde iş başında eğitimini tamamlayarak muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde kariyer yapabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.

Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Muhasebe Meslek Elemanı,

▪ Maliye Meslek Elemanı,

▪ İşletme Meslek Elemanı,

▪ Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Muhasebe büroları,

▪ Karabük Ticaret Lisesi, Yenice ÇPL Müdürlüğü,

▪ 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2262 kez

tags bilgisayar muhasebe elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA