Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni

TANIM

 

Klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırıp sayısal kod üreterek kullanabilen, makine parçalarını işleyebilen, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilen, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Yapılacak olan üretim ile ilgili olarak ortaya koyacağı-üreteceği ürünün tasarımını ve çizimini yapar,

▪ Verilen resme göre kalıp elemanlarını imal eder.

▪ Komple resme göre, kalıp montajını yapar.

▪ Bilgisayar kontrollü makinelerde kullanılan programlar ve program kodları hakkında gerekli güncellemeleri ve yenilemeleri yapar,

▪ CAD programları bilir ve kullanır.

▪ CAM programları bilir ve kullanır.

▪ CNC torna ve CNC frezeyi kullanmayı bilir.

▪ CNC torna ve CNC frezeye ait takımların kullanımı ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olur,ve kullanır.

▪ Bilgisayar kontrollü makinelerden gelecek olan uyarı mesajlarını anlar ve tezgâhın sorunlarını giderir,

▪ Tezgâhın basit bakım ve onarımlarını yapar,

▪ Üniversal tezgahları kullanır,

▪ Ölçü ve kontrol aletlerini bilir ve kullanır,

▪ Çalışılan materyale bağlı olarak tasarım işlemi yapar, gerekli görürse tasarımı yeniden yapar,

▪ Kullanılan malzemenin özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olur ve malzeme özellik denemeleri yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar Kontrollü (CNC) Torna,

▪ Bilgisayar Kontrollü (CNC) Freze,

▪ Bilgisayar Kontrollü Makinelere ait alet takımları ve avadanlıklar (Alyen anahtar takımı, Phlips anahtar takımı vb.)

▪ Operasyonlara ait uygun takım tutucular ve kesici takımları,

▪ Ölçü ve kontrol aletleri (kumpas, dijital kumpas, mikro metre, komparatör saati)

▪ CAD - CAM Programları,

▪ Bilgisayar ekipman ve donanımları,

▪ Makine genel temizliği için temizleme aletleri (Temizleyici köpük, temizleme fırçaları, temizleme kompresörü, temizleyici sıvı ve sprey vb.) üniversal takım tezgâhları (Torna, Freze, Matkap, Taşlama vb.) ayrıca bu tezgâhlarda kullanılan takımlar ve avadanlılar,

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Soyut düşünebilen,

▪ El göz ve kulak koordinasyonunu sağlayan,

▪ Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneği olan,

▪ Üç boyutlu düşünebilen,

▪ Şekil yeteneği bulunan,

▪ Araştırmacı, sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın olan

▪ Dikkatli, tertipli,

▪ Ayrıntıyı algılayabilen,

▪ Hesaplama ve yorum yapabilme yeteneğine

▪ Teknik resim, bilgisayar, makine imalatı, malzeme konularına ilgi, duyan,

▪ Talimatlar ile yazılı direktifleri çok yönlü algılama yetisine sahip,

▪ Çizim yeteneği olan,

▪ Tercihen 1.60 cm den kısa olmamak ve 1.90 cm den uzun olmamak makine kullanımı açısından gereklidir.

▪ Yabancı dil ilgisi ve bilgisi olan,

▪ Teknik bilgisini sürekli geliştiren ve düzenli

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni, metal, ağaç, plastik, mermer, cam gibi pek çok farklı materyalin kullanıldığı ve üretim yapılan, genelde geniş, ferah ve ışıklı (yapay ve/veya doğal) atölyelerde çalışır.

 

Çalışma ortamı nemli, yağlı ve makine parçaları ve sıvıları ile kirlenmiş, +20oC civarında ve kokulu olabilir.

 

İş güvenliği bakımından çalışma ortamının, tezgâh ve diğer materyallerin belirli bir düzen ve tertiple hazırlanması gerekmektedir.

 

Bireysel ve ortaklaşa çalışmalar yapabilir. Tasarımını yaptığı işleri farklı mekan ve atölyelerde ön hazırlıklarını yapıp son işlemleri makine ile sonlandırabilir. Farklı materyaller ile çalışması gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Makine Teknolojisi alanı Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında verilmektedir.

Ayrıca yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Makine Teknolojisi" alanı "Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri (CNC)" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni, kamu sektörüne ait bilgisayarlı makine imalatı yapılan bütün kuruluşlarda çalışabildiği gibi, özel sektörde makine imalatı yapılan özel şirketlerin ilgili bölümlerinde de iş bulabilirler.

 

Kendi adlarına iş yeri açabilirler. CNC tezgâhı ve benzeri tam/yarı otomatik üretim gerçekleştiren makine imalat tezgâhlarının satış, bakım onarım ve destek hizmetlerini sağlayan firmalarda teknik servis elemanı olarak görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve/veya 4856 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak kamu işçisi statüsü ile aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücret ya da bunun 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda kazanç asgari ücretin 3 katına kadar ulaşabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Makine Teknolojisi alanı, Bilgisayarlı Makine İmalatı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Makine Bakım Onarımı,

▪ Tornacılık,

▪ Frezecilik,

▪ Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme,

▪ Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

▪ Endüstriyel Kalıpçılık,

▪ Mermer İşleme.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Denizli Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri, (2009)

▪ Şehit Öğretmen Yusuf Batur EML Bölüm Öğretmenleri (2009)

▪ Vali Necati Bilican Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (2009)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4641 kez

tags bilgisayar makine imalatı teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA