Oyun Siteleri

Bilgisayar Teknik Servisçisi / Bilgisayar Donanım Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Bilgisayar Teknik Servisçisi / Bilgisayar Donanım Teknisyeni

Bilgisayar Teknik Servisçisi / Bilgisayar Donanım Teknisyeni

TANIM

 

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile bakım ve arıza giderme işlemlerini yapan ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kuran nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar donanım (Hardware) ve yazılım (software)'dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını kapsar. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.

 

Bilgisayar Donanım Teknisyeni;

? Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurarak tümüyle çalışır hale getirir ve bakım onarımını gerçekleştirir.

? Bilgisayar ortamlarının bakımını gerçekleştirir; varsa arızaları tespit ederek onarımını yapar,

? Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

? Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçer.

? Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, sabit disk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlar,

? Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulumunu gerçekleştirir ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri alır.

? İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirir,

? Bilgisayar ve çevre birimlerini (yazıcılar vb.) network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir.

? Ölçü aletleri grubuna giren birçok cihazı kullanır ve temel arızalarını giderebilir.

? Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırabilir. (Bu cümle mantıksız. .Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olabilir ama bu cümle sadece, "İşletim sistemlerini kurup çalıştırabilir" olmalı.)

? Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirebilir,

? Devre tasarımı yapar ve gerçekleştirir,

? İhtiyaç olduğunda bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirerek testini gerçekleştirir,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar ve bilgisayarların çevre birimleri,

? Elektronik ölçü aletleri (gerilim ölçme, akım ölçme, direnç ölçme vb.)

? Ağ kablosu test cihazı vb. cihazlar,

? Elektronikçi tipi takımları (matkap, pense, karga burun, kablo soyacağı, çeşitli tornavidalar),

? Lehimleme aletleri,

? Lojik prop, Lojik analizör, Lojik pulser , Osilaskop, Frekansmetre, Ram test cihazı, Hdd kopyalama cihazı, fonksiyon jenaratörü, Akım izleyici (Tracer), İşaret analizörü, Temizleme aletleri (Temizleyici köpük temizleyici, temizleme fırçaları, temizleme kompresörü, temizleyici sıvı ve spreyler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

? Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

? Sorumluluk sahibi ve dikkatli,

? Ayrıntıya dikkat edebilen,

? Göz ve ellerini uyumlu kullanabilen,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? Tertipli, düzenli

kimseler olmaları gerekir.

Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı ortamlarda çalışırlar. Bilgisayar sistemleri kurulumu ve bakım-onarımında eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar, bina içinde veya dışında, tozlu kirli ortamlarla karşılaşırlar.

 

Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin "Bilgisayar (Donanım)" bölümlerinde verilmekte iken Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Bilgisayar Teknik Servis dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Bilişim Teknolojisi" alanı "Bilgisayar Teknik Servisi" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri kamu sektörüne ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışabildiği gibi, mali ve finans sektörü, iletişim sektörü vb. özel şirketlerin, bankaların bilgi işlem merkezlerinde iş bulabilirler. Kendi adlarına işyeri açabilirler. Bilgisayar satış ve teknik destek hizmeti veren firmalarda teknik servis elemanı olarak görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 1, 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda kazanç asgari ücretin 3-4 katına ulaşmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı, Bilgisayar Teknik Servisi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef..vb. olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bilgisayar İşletimi Teknisyeni,

? Elektronik Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite yönetim sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

Meslek elemanları,

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2363 kez

tags bilgisayar teknik servisçisi bilgisayar donanım teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayar Teknik Servisçisi / Bilgisayar Donanım Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA