Oyun Siteleri

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci / Modelci HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci / Modelci

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci / Modelci

TANIM

 

Model oluşturmak üzere döküm yolu ile elde edilmesi gereken makine parçalarının, kalıplama tekniklerine ve döküm esaslarına uygun olarak ağaç, plastik veya metal malzemelerden benzerlerini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizer veya çizilmiş resmi okur,

? Modelde kullanılacak malzemenin cinsini ve miktarını saptar,

? Teknik resim ölçülerine ve kalıplama tekniğine göre bir veya birkaç parçadan oluşan modeli yapar,

? Tamamlanan modelin eğe, freze, torna vb. tesviye aletleriyle düzeltme ve temizleme işlemlerini yapar,

? Zımpara, macun, boya ve vernikleme işlemlerini de yaparak modelin dış etkenlere karşı korunmasını gerçekleştirir,

? Ölçü aletleriyle iş parçasının istenen niteliklere sahip olup olmadığını kontrol eder.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Ağaç, demir, çelik, döküm metalleri, plastik türleri, bal mumu, alçı, polyester vb.

? Ağaç ve metal işleme alet ve makineleri,

? Freze vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELİKLER

 

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/ Modelci (Makine Modelcisi) olmak isteyenlerin;

? Şekiller arasındaki ilişkiyi görebilen,

? Bir cismi üç boyutlu olarak göz önünde canlandırabilen,

? El ve parmaklarını ustalıkla, göz ve ellerini eşgüdümlü olarak kullanabilen,

? Ayrıntıyı algılayabilen,

? Dikkatli, sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeciler/ Modelci (Makine Modelcisi) atölye ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle sıcak, gürültülü, tozlu, kuru, kokulu ve havasızdır. İşlemlerini ayakta sürdürürler. Dikkat edilmediği takdirde elektrik çarpması, el ve parmak kesilmeleri vb. kazalara söz konusu olabilmektedir. Suni malzemeler (plastik, polyester, strafor) ile çalışırken çıkan zehirli gaz ve toza maruz kalınabilmektedir. Üst yüzey işlemleri esnasında (ağaç, metal, suni malzemelerden) çıkan tozlar zarar verebilmektedir. İş tek başına olduğu kadar diğer meslek mensupları ile de (tesviyeci, dökümcü vb.) işbirliği içerisinde çalışmayı gerektirir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Makine Modelciliği mesleğinin eğitimi endüstri meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin "Model" bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Makine Teknolojisi alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Makine Teknolojisi" alanı "Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

Ayrıca, üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci /Modelci (Makine Modelcisi) iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Günümüzde seri üretimi gereken makine ve otomotiv sanayii için oldukça önemli bir meslektir. Bölüm mezunları; imalat sanayii makine ve otomotiv sanayiine yönelik çalışmalarda bulunan kuruluşların fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler.

 

Meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.

 

Mesleki eğitimini tamamlayanlar, eğitimde aldıkları bilgilere dayanarak alternatif iş alanı olarak, makine ressamlığı, makine kalıpçılığı, torna ve tesviyecilik, plastik modelcilik, ağaç modelciliği, metal modelciliği gibi alanlarda çalışma imkanına da sahiptirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek eğitimlerini tamamlayıp ilk defa işe başlayanlar asgari ücretin yaklaşık 2 katı ücret almaktadırlar. Meslekte deneyim arttıkça ve işletmenin büyüklüğüne göre ücrette 2-3 kat artış alabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

? Meslek liselerinin Makine Teknolojisi alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

? Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

? Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Makine ressamı,

? Kalıpçı,

? Dökümcü,

? Tesviyeci.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü kaynakları,

? 3308 Sayılı Kanun,

? MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kaynakları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2727 kez

tags bilgisayar destekli endüstriyel modellemeci modelci meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci / Modelci İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA