Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Hakkında Bilgi

MESLEK: Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı

TANIM

 

Bilgisayar ve donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları tespit edip, onarımını ve bakımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Bilgisayarın parçalarını birleştirir.

▪ Elektrik verip test eder.

▪ İletişim programlarını veya paket programları yükler ve ikinci testi yapar.

▪ Kullanılacağı yerlere bilgisayar ve donanımını monte eder.

▪ Parçaların yerlerine doğru bir şekilde yerleşip-yerleşmediğini kontrol eder.

▪ Bilgisayarı çalıştırır ve gerekli ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale getirir.

▪ Bilgisayar kullanımı ile ilgili katalog, standart harf ve sembolleri tanır, şemaları okur.

▪ Hata mesajlarını ve anlamlarını çözer.

▪ Elektronik cihazlar yardımıyla arızaları bulur.

▪ Güç kaynağı, ekran, klavye, mouse, printer ve diğer çevre birimlerinin arızalı olan parçalarını onarır ya da yerine yenisini takar.

▪ Monitör, klavye, ekran ve diğer çevre birimlerin belirli zamanlarda bakımını yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Bilgisayar, klavye, mouse, ekran ve çevre birimler.

 

Temel Araç ve Gereçler;

▪ Tornavida

▪ Pense

▪ Toz temizleyiciler v.b.

 

Ölçü ve Kontrol Aletleri;

▪ Avometre

▪ Osilaskop

▪ Voltmetre v.b.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin;

▪ Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Görme organı sağlam,

▪ Mekaniğe ilgili ve yetenekli,

▪ Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,

▪ Mantığı güçlü,

▪ Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk duygusu gelişmiş,

▪ Planlı çalışma alışkanlığına sahip,

▪ Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen,

▪ Ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda bilgisayar kullanılan her alanda çalışırlar. Kapalı genellikle de büroda, bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş antistatik ortamlarda görev yaparlar.

 

Çalıştığı alan genellikle elektrikle aydınlatılmıştır.

 

Birinci derecede cihaz, alet ve malzemelerle ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurması gerekir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Bilişim Teknolojileri" alanı "Bilgisayar Teknik Servisçiliği" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir. Meslek lisesinde eğitimini tamamlayanlar meslek lisesi diploması ve "Teknisyen" unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çağımızda elektronik ve bilgisayar alanında büyük gelişmeler olmuştur. 21. yüzyılın ise bilgisayar çağı olacağı belirtilmektedir. Bilgisayar kullanımı daha da yaygınlaşacaktır.

 

Günümüzde bilgisayar başta eğitim ve öğretim olmak üzere, haberleşme, endüstri, tıp, optik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın sahip olduğu olanaklardan en fazla yararlanabilmenin tek yolu eğitilmiş, iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür.

 

Ülkemizde de her geçen gün bilgisayar kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bilgisayarın yapım, onarım ve bakımlarında teknik elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bilgisayarın pek çok parçası yurtdışından geldiği için yabancı dil bilenlerin (özellikle İngilizce) iş bulma şansı daha fazladır.

 

Eğitimlerini tamamlayıp, kalfalık belgesini alanlar, endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda değişik alanlarda, bilgisayar bakımı, onarımı ve imalatında çalışabilirler. Ayrıca ustalık belgesi almaya hak kazananlar imalat, bakım ve onarım alanlarında işyeri açıp, işveren olarak çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar.

 

Özel sektörde ise ilk kez çalışacaklar asgari ücretle işe başlarlar. Deneyimli olanlar asgari ücretin iki katı kadar ücret alır. Genellikle ücretlerine ek olarak yaptıkları her iş için prim alırlar.

 

Kendi işini kuranlarda kazanç bilgi, beceri ve performansa göre değişiklik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Elektronik alet ve cihaz tamircisi

▪ Radyo-TV tamircisi

▪ Haberleşme cihazları bakım ve onarımcısı

▪ Büro makineleri bakım ve onarımcısı

 

EK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

Meslek icra edilirken güvenlik tedbirlerine uygun davranılmalıdır. Elektrikle çalışıldığı için tehlikesi vardır.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 4702 Sayılı Kanun

▪ Meslek elemanları,

▪ Çıraklık Eğitim Programı,

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1216 kez

tags bilgisayar bakım ve onarımcısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA