Eğitim Siteleri

Betonarme Demircisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Betonarme Demircisi

Betonarme Demircisi

TANIM

 

İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Proje ve şartnameleri inceleyerek demir çubukları seçerek keser, düzeltir, büker, düz demir kancalarını yapar,

? Şekil verdiği demir parçalarını bağ telleri veya bileziklerle birleştirir,

? Demir çubuklarını kalıplar içine yerleştirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Demir kesme makinesi,

? Çeşitli çaplarda demir, tel, boru,

? Makas, kerpeten,

? Köşebent.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Betonarme demircisi olmak isteyenler;

? Sürekli ayakta durmaya, ağır demirleri kaldırmaya elverişli beden yapısına,

? Göz-el ve ayakları eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,

? Sayılarla dört işlemi çabuk ve doğru yapabilen,

? Rutin işlerde çalışmaktan bıkmayan,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Dikkatli ve sorumluluk sahibi

kimseler olmalıdırlar.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Betonarme demircileri açık havada, inşaat alanlarında çalışırlar. Görev ortamı yazın sıcak, her zaman tozlu ve kirlidir. İnşaatlar genellikle yazın yapılır, kış ayları dinlenme dönemleridir. Betonarme demircileri çalışırken birinci derecede malzeme ile ilgilidirler. Zaman zaman inşaat mühendisi, teknikeri, müteahhit, mal sahibi ve diğer işçilerle iletişim halindedir. İş, pazar günleri dışında haftanın her günü yapılır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinin ""İnşaat Teknolojisi" alanı "Betonarme Demirciliği"" dalında verilmekte iken, Modüler program çalışması sonucu ""Betonarme Demirciliği"" meslek dalı adı altında eğitim verilmemektedir. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Betonarme Demirciliği" eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

? En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

? 14 yaşını doldurmuş olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Betonarme demirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

? Mesleki eğitim boyunca öğrenciler: Teknik Resim Bilgisi ile Meslek Bilgisi dersi öğrenirler,

? Teknik Resim Bilgisi derslerinde; meslekle ilgili resimleri okuyabilme ve uygulama becerisi kazanırlar. İnşaat sektörünün yapı işleriyle ilgili bilgiler alırlar,

? Meslek Bilgisi derslerinde; betonarme demirciliğinde kullanılan takımları tanır, hazırlar ve bakımını yapmayı öğrenirler. Betonarme donanımlarını (temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven ve çatı), betonarme demir elemanlarının işlenmesini (demirleri kesme, eğeleme, düzeltme, düz demir kancalarının yapımı, bükme),

? İşlenen demir elemanlarının kalıplar içine yerleştirilip sabitleştirmesini öğrenirler.

? Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim 1 günü eğitim merkezinde teorik, 5 günü ise işletmede pratik olarak gerçekleştirilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? İnsan varoldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı varolacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. İnşaatla ilgili diğer mesleklerde olduğu gibi betonarme demirciliği mesleğinde çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır.

? Özellikle Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek için yurtdışında da çalışma olanağı yaratmıştır.

? Bu alanda eğitimin kalitesinin arttırılması çalışanlara olumlu katkı sağlayacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kalfalık ve ustalık düzeyinde alınan ücret, asgari ücretten az olmamak üzere kişinin meslekteki başarısına ve işverence aralarında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü şartlarda usta bir betonarme demircisi asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Soğuk demirci

? Sıcak Demircilik

? Kaynakçılık

? Saç işçiliği

? Metal Doğramacılığı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? 3308 Sayılı Kanun

? Meslek elemanları,

? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü-İİBK 1993, Yayın No: 173,

? EML Yapı Bölümü Meslek Dersleri Öğretim Programı,

? İntes İşveren Bültenleri,

? Güncel Meslekler-Federal Çalışma Kurumu, Frankfurt. 1992/1993,

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2827 kez

tags betonarme demircisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Betonarme Demircisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA