Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı Hakkında Bilgi

MESLEK: Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

TANIM

 

Beton dökmek için ahşap, plastik veya metalden kalıplar hazırlayan, kalıpları inşaat alanında projeye uygun yerlere yerleştirerek, betonu kalıba döken kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Yapının planını inceleyerek, ip iskelesini ve aksları çakar,

▪ Kalıp yapacağı tahta, plastik veya metal levhaları işaretler, keser ya da hazır parçalardan kalıbı vida ve çivi ile monte eder,

▪ Hazırladığı kalıbı, yapılacak binanın uygun yerlerine yerleştirir,

▪ Betonu kalıba döker,

▪ Beton kuruduktan sonra kalıbı söker ve yapışan betonları temizler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Keser, şakul, gönye,

▪ Çeşitli testereler,

▪ Çivi, metre, ahşap (tahta),

▪ Rende, matkap, manivela.,

▪ Madeni tel, çivilik, ip,

▪ Şeffaf hortum, terazi,

▪ Çeşitli cıvata anahtarları,

▪ Güvenlik kemeri ve ipi,

▪ Metal kramponlu çivi batmaz ayakkabı,

▪ Kask gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Beton ve betonarme kalıpçısı olmak isteyenlerin;

▪ Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilen,

▪ Ağırlıkları kaldırabilecek, güç pozisyonlarda çalışabilecek kadar dayanıklı,

▪ Gözünü ve ellerini eşgüdümle (uyumla) ve ellerini ustalıkla kullanabilen,

▪ Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

▪ Açık havada çalışmaktan hoşlanan ve yükseklik korkusu bulunmayan

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Beton ve betonarme kalıpçıları inşaatlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı açık alanda olup, çalıştığı mevsime göre aşırı soğuk ve sıcak olabilir. İnşaatta çalışan farklı meslek elemanları ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler. Mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. Vardiyalı çalışabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinin ""İnşaat Teknolojisi" alanı "Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık" dalında verilmekte iken, Modüler program çalışması sonucu dalın adı "Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık" meslek dalı adı altında eğitim verilmektedir. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık" eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

▪ En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

▪ Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Meslek liselerine giriş için, ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okullara giriş koşullarına uygun olmak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi;

Beton ve betonarme kalıpçılığı mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1.5 yıldır.

Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıl olup, öğrencilere genel kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler verilmektedir. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren haftada üç gün işletmelerde eğitim görmektedirler.

Beton ve Betonarme kalıpçılığı mesleğini icra edenlerin tamamına yakın bölümü, geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulü ile yetişmektedir. Bu eğitim şeklinde teorik eğitim yoktur. Çalışılarak meslek öğrenilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlar, eğitim sonunda kalfalık sınavlarına girerek başarılı oldukları takdirde "Kalfalık Belgesi" ve unvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Hızla artan nüfusun zorunlu ihtiyaçlarından birisi olan korunma ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için harcanan büyük çabalar ile, Türk inşaat firmalarının uluslararası ihale yolu ile yabancı ülkelerde iş almaları, anılan meslek elemanlarına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında geniş çalışma olanakları yaratmaktadır.

 

İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların eğitilmeleriyle bu alanda çalışmaları sağlanabilir,

 

Teknolojinin gelişimi meslek elemanlarının ciddi bir eğitim ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek eğitimini tamamlayan bir kalıpçı ustası asgari ücretin iki ila dört katı tutarında aylık ücretle iş bulabilmektedir. Bu ücret yerleşim bölgelerine göre değişmektedir

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Betonarmeci

▪ Doğramacı

▪ Yapıcı

▪ Çatı ustası

▪ Mozaikçi

 

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

▪ İş kazası oranı oldukça yüksektir.

 

SORUMLULUK

 

▪ Çalışırken koruyucu güvenlik tedbirlerine tam olarak uymaktan,

▪ Verilen işi zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan,

▪ Çalışanlarla uyum sağlamaktan,

▪ Sorumluluğunda bulunan araç gereçleri çalışır ve yerli yerinde

▪ bulundurmaktan sorumludurlar.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 3308 Sayılı Kanun

▪ Meslek elemanları,

▪ Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası "İNTES İŞVEREN BÜLTENİ" 1991 Sayı 3, 12 ANKARA,

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü " Türk Meslekler Sözlüğü" 1993 ANKARA, Yayın No:173,

▪ TC Milli Eğitim Bakanlığı "Beton ve Betonarme Kalıpçılığı Meslek Dalı Eğitim Programı" 1993 ANKARA,

▪ TC Milli Eğitim Bakanlığı "Örgün ve Yaygın Mesleki Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı Elkitabı" NİSAN 1990-ANKARA

▪ "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri"Çıraklık ve Yaygın eğitim Genel Müdürlüğü,

▪ www.megep.meb.gov.tr/indextr.html

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2829 kez

tags beton ve betonarme kalıpçısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA