eğitim sitesi

Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni

Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni

TANIM

 

Görsel öğeleri (resim,fotoğraf vb.) bilgisayara aktarabilen, bilgisayarda grafik tasarım programları (freehand, Photoshop, coreldraw ve Quarkexpress) aracıyla orijinali hazırlayan, montaj yapan, bilgisayardan film çıkış veya kalıp çıkışlarını belirli bir süre içinde yapıp baskıya hazır hâle getiren

 

GÖREVLER

 

? Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,

? Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,

? Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,

? Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,

? Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,

? Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,

? Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.

? Resim ve fotoğrafları tarar,

? Dijital fotoğraf makinesinden görüntüyü bilgisayara aktarır,

? Bilgisayarda hazırlanan bir tasarımın çoklu montajını yapar,

? Hazırlanan montajın renk ayırımını yapar.

? Renk ayırımı yapılan montajı rip makinesine ve/veya kalıp çıkış makinesine gönderebilir

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayarlar (PC ve Mac),

? Paket Programlar,

? Scannerler,

? Yazıcılar,

? Film çıkış üniteleri,

? Kalıp çıkış üniteleri

? Işıklı masa,

? Disketler, CD'ler, CD yazıcılar

? DVD Yazıcılar

? Rip

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Şekil ilişkilerini görebilen,

? Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,

? Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,

? İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,

? Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,

? Yaratıcı,

? Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan

? Ekip içinde çalışabilen,

? Sistemli düşünebilen,

? Kendini yenileyebilen,

? Araştırmacı,

? Sabırlı ve dikkatli,

? Renk algısı gelişmiş

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Baskı Öncesi Operatörleri / Dizgi Teknisyenleri genellikle büro ortamında çalışır, ancak bilgi toplamak amacıyla dış ortamlarda da bulunur. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

Uzun süre oturmaya bağlı bel ve boyun rahatsızlıkları ile bilgisayarda çalışmaya bağlı görme bozukluğu söz konusu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; daha önceki yıllarda Dizgi Bölümü olarak eğitimi verilmekte iken, yeni uygulamaya göre Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Matbaa Teknolojisi alanı, "Baskı Öncesi" dalında verilmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Matbaa" alanı "Baskı Öncesi" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Baskı Öncesi Operatörleri / Dizgi Teknisyenleri, matbaalarda, reklam ajansları, gazeteler, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler..

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir.

Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Matbaa Teknolojisi alanı, Baskı Öncesi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.

Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Grafiker,

? Fotoğrafcı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4784 kez

tags baskı öncesi operatörü dizgi teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA