Oyun Siteleri

Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı

Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı

TANIM

Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan, adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemandır.

 

GÖREVLER

 

?Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar,

?Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır,

?Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder,

Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır,

Olay yeri incelemelerine katılır,

?Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder,

?Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler,

Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır,

?Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar,

?Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar,

?Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder,

?Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder,

?Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder,

?Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar,

?Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler,

?Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,

?Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler,

?Bilirkişi olarak görev yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

?Tur Aleti, (Alçı kesme makası)

?Keskin bıçaklar,

?Makaslar,

?Çekiç,

?Enjektör,

?Tüp,

?Bidon (Kap),

?Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)

?Steril malzemeleri,

?Metre.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Adli tıp teknikeri/Otopsi Yardımcısı olmak isteyenlerin;

?Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,

?Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,

?Dikkatli, sabırlı, sakin,

?El ve parmak becerileri gelişmiş,

?Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,

?Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,

?İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,

?Ağır kokulara dayanıklı,

?Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

 

Adli tıp teknikerleri /Otopsi Yardımcısı bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Adli Tıp Teknikerliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Otopsi Yardımcılığı" olarak değişmesi nedeniyle, "Adli Tıp Teknikerliği" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının "Otopsi Yardımcılığı" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

?Lise veya dengi okul mezunu olmak,

?Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Otopsi Yardımcılığı" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

?Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi önlisans düzeyinde iki yıldır. Ayrıca hastanelerin Adli Tıp Anabilim dallarında staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı" ön lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Adli Tıp Teknikerleri/Otopsi Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır.

 

Ayrıca, bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Otopsi Yardımcılığı" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

 

BENZER MESLEKLER

 

?Adli Tıp Uzmanı

 

EK BİLGİLER

-

 

GÖREV

 

?İş organizasyonu yapar,

?Çevre koruma önlemleri alır,

?İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

?Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

?Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

?Bölüm Öğretim Elemanları,

?Meslek mensupları,

?Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

?İlgili eğitim kurumları,

?Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

?Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

?T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

?Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :22389 kez

tags adli tıp teknikeri otopsi yardımcılığı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA