Eğitim Sitesi

En Güzel Türk Manileri Arşivi

En Güzel Manilerden Seçmeler... mani KENDİNE BİR MANİ SEÇ

Mendil aldım onbeşe,
Onu serdim güneşe,
Gitti yarim gelmeldi,
Beni aldı telaşe.

Dersimiz.Com - 5890

Kuş kafese girmiyor,
Buna aklım ermiyor,
Hiç boşuna ah çekme,
Annem beni vermiyor.

Dersimiz.Com - 5891

Kayalar yarılmasın,
Yar bana darılmasın,
Yar bana darılıp da,
Ellere sarılmasın.

Dersimiz.Com - 5892

Hey hızara hızara,
Dalda elma gızara,
Beni sana vermezler,
Başka yerden gız ara.

Dersimiz.Com - 5893

Dut yedim tuttu beni,
Yarim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.

Dersimiz.Com - 5894

Su içtim kana kana,
Sular akar ne yana,
Yüzün birgün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.

Dersimiz.Com - 5895

Kara tavuk olmadın mı,
Dallara konmadın mı,
Şebek yüzlü kaynanam,
Sen gelin olmadın mı.

Dersimiz.Com - 5896

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Dersimiz.Com - 5897

Karşıdaki gök ekin,
Aldırdım elimdekin,
Her soran benzim sorar,
Sormazlar kalbimdekin.

Dersimiz.Com - 5898

Ekim ektim düzlere,
Diken oldum gözlere,
İşte ben gider oldum,
Buralar kalsın sizlere.

Dersimiz.Com - 5899

Duvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.

Dersimiz.Com - 5900

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.

Dersimiz.Com - 5901

Koyunum var karaman,
Gaybolursa araman,
Ben bir reçber kızıyım,
Şehirliye yaramam.

Dersimiz.Com - 5902

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçecek,
Bana gönül verenler.

Dersimiz.Com - 5903

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.

Dersimiz.Com - 5904

Yukarıki dağlardan,
Yuvarlandı taş geldi,
Mektubunu okurken,
Gözlerimden yaş geldi.

Dersimiz.Com - 5905

Bahar gecesi misin ?
Aşkın hecesi misin ?
Misk gibi kokuyorsun,
Çiçek bahçesi misin ?

Dersimiz.Com - 5906

Oy gazeli gazeli,
Dağlar çeker nazeli,
Orta yerde oynuyor,
Annesinin güzeli.

Dersimiz.Com - 5907

Mani mani peşine,
Bak şu feleğin işine,
Yâre benzer aradım,
Rastlamadım eşine.

Dersimiz.Com - 5908

Leblebi koydum tasa,
Doldurdum basa basa,
Benim yârim çok güzel,
Azıcık boydan kısa.

Dersimiz.Com - 5909

Dereler çakıl taşı,
Ördekler yeşil başlı,
Ben bir yâr sevdim,
Al yanaklı çatık kaşlı.

Dersimiz.Com - 5910

Arabası aynalı,
Şu oğlana varmalı,
Oğlan pek güzel amma,
Anası olmamalı.

Dersimiz.Com - 5911

Keten gömlek giyemem,
Değme yari sevemem,
Ben güzel bir yar sevdim,
Utanırım diyemem.

Dersimiz.Com - 5912

Mavi yüzüğümün taşi
dinmez gözümün yaşi
yar aklima geldilçe
damlar gözümün yaşi

Pülüs - 5914

sarı kavun kesmezler
onu bana vermezler
gel karanlık ta kaçalım
belki bizi görmezler

mehmet akın - 5916

Penceremde tül perde,
Perdenin ucu yerde,
Yürek oynar can titrer,
Yari gördüğüm yerde.

Dersimiz.Com - 5917

Ben bahçeyi kazamam,
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim,
Ben tövbemi bozamam.

Dersimiz.Com - 5918

Giderim dur diyen yok,
Kebap oldum yiyen yok,
Annem babam olmazsa,
Bana sahip olan yok.

Dersimiz.Com - 5919

Dağlar dağladı beni,
Gören ağladı beni,
Çarkı kırılası felek,
Çarkına bağladı beni.

Dersimiz.Com - 5920

Kaleden indim bağa,
Saçım değdi yaprağa,
Ne kız oldum ne gelin,
Cahil girdim toprağa.

Dersimiz.Com - 5921

Ala karga olaydım,
Kavaklara konaydım,
Yoldan geçen yolcudan,
Ben yârimi soraydım.

Dersimiz.Com - 5922

Sim, sim şekerler,
içine gül ekerler,
Vermezler sevdiğimi,
Günahımı çekerler.

Dersimiz.Com - 5923

Entarinin yeşili,
Ben kaybettim eşimi,
Bu mendil senin olsun,
Sil gözünün yaşını.

Dersimiz.Com - 5924

Ayrılık var ölüm var,
Bu dünyada zulüm var,
Ben burada eylenmem,
Yol gözleyen gülüm var.

Dersimiz.Com - 5925

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Dersimiz.Com - 5926

Ayakkabım var benim,
Ayağıma dar benim,
İstanbul un içinde,
Elâ gözlü yâr benim.

Dersimiz.Com - 5927

Duvağın telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Bu gülü gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.

Dersimiz.Com - 5928

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yarı geldi,
Benim yarım uzakta.

Dersimiz.Com - 5929

Armudun dalı yerde,
Bülbül ötmez her yerde,
Felek bizi ayırdı,
Her birimiz her yerde.

Dersimiz.Com - 5930

Al şalım yeşil şalım,
Dağlarda dolaşalım,
Tenha tenha yerlerde,
Seninle buluşalım.

Dersimiz.Com - 5931

Ayva günde pişer mi,
Al yanaktan düşer mi,
Bir sevip bir ayrılmak,
Şansımıza düşer mi.

Dersimiz.Com - 5932

Ay doğar elek gibi,
Gün doğar melek gibi,
Şu Karaman kızları,
Turfanda kelek gibi.

Dersimiz.Com - 5933

Bizim köyün kızları,
Sürmelidir gözleri,
Gözlerine bakarken,
Kaçırdım öküzleri.

Dersimiz.Com - 5934

Bahçelerde badılcan,
Ben askere yazılcam,
Ben askerden gelince,
Gerdan benli kız alcam.

Dersimiz.Com - 5935

Arpa ektim bir evlek,
Dadandı kara leylek,
Yazın beraber idik,
Kışın ayırdı felek.

Dersimiz.Com - 5936

Anadolu uşağı,
Köşük bağlar kuşağı,
Onu bunu dinlemez,
Çeker vurur bıçağı.

Dersimiz.Com - 5937

Bağa girdim üzüm yok,
El yarinde gözüm yok,
Ben yarimi küstürdüm,
Barışmaya yüzüm yok.

Dersimiz.Com - 5938

Ayva dalını eğmeli,
Ayvasını yemeli,
Komşuda kız dururken,
Kime boyun eğmeli.

Dersimiz.Com - 5939

Diğer Maniler İçin:

««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

Sitemizde onaylanmış toplam 5642 mani bulunmaktadır

SENDE BİR MANİ YAZ...

Ekleyen :

Geçmişten Günümüze Yöresel Maniler Arşivi