Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

En Güzel Türk Manileri Arşivi

En Güzel Manilerden Seçmeler... mani KENDİNE BİR MANİ SEÇ

Karşıdaki gök ekin,
Aldırdım elimdekin,
Her soran benzim sorar,
Sormazlar kalbimdekin.

Dersimiz.Com - 5898

Ekim ektim düzlere,
Diken oldum gözlere,
İşte ben gider oldum,
Buralar kalsın sizlere.

Dersimiz.Com - 5899

Duvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.

Dersimiz.Com - 5900

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.

Dersimiz.Com - 5901

Koyunum var karaman,
Gaybolursa araman,
Ben bir reçber kızıyım,
Şehirliye yaramam.

Dersimiz.Com - 5902

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçecek,
Bana gönül verenler.

Dersimiz.Com - 5903

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.

Dersimiz.Com - 5904

Yukarıki dağlardan,
Yuvarlandı taş geldi,
Mektubunu okurken,
Gözlerimden yaş geldi.

Dersimiz.Com - 5905

Bahar gecesi misin ?
Aşkın hecesi misin ?
Misk gibi kokuyorsun,
Çiçek bahçesi misin ?

Dersimiz.Com - 5906

Oy gazeli gazeli,
Dağlar çeker nazeli,
Orta yerde oynuyor,
Annesinin güzeli.

Dersimiz.Com - 5907

Mani mani peşine,
Bak şu feleğin işine,
Yâre benzer aradım,
Rastlamadım eşine.

Dersimiz.Com - 5908

Leblebi koydum tasa,
Doldurdum basa basa,
Benim yârim çok güzel,
Azıcık boydan kısa.

Dersimiz.Com - 5909

Dereler çakıl taşı,
Ördekler yeşil başlı,
Ben bir yâr sevdim,
Al yanaklı çatık kaşlı.

Dersimiz.Com - 5910

Arabası aynalı,
Şu oğlana varmalı,
Oğlan pek güzel amma,
Anası olmamalı.

Dersimiz.Com - 5911

Keten gömlek giyemem,
Değme yari sevemem,
Ben güzel bir yar sevdim,
Utanırım diyemem.

Dersimiz.Com - 5912

Mavi yüzüğümün taşi
dinmez gözümün yaşi
yar aklima geldilçe
damlar gözümün yaşi

Pülüs - 5914

sarı kavun kesmezler
onu bana vermezler
gel karanlık ta kaçalım
belki bizi görmezler

mehmet akın - 5916

Penceremde tül perde,
Perdenin ucu yerde,
Yürek oynar can titrer,
Yari gördüğüm yerde.

Dersimiz.Com - 5917

Ben bahçeyi kazamam,
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim,
Ben tövbemi bozamam.

Dersimiz.Com - 5918

Giderim dur diyen yok,
Kebap oldum yiyen yok,
Annem babam olmazsa,
Bana sahip olan yok.

Dersimiz.Com - 5919

Dağlar dağladı beni,
Gören ağladı beni,
Çarkı kırılası felek,
Çarkına bağladı beni.

Dersimiz.Com - 5920

Kaleden indim bağa,
Saçım değdi yaprağa,
Ne kız oldum ne gelin,
Cahil girdim toprağa.

Dersimiz.Com - 5921

Ala karga olaydım,
Kavaklara konaydım,
Yoldan geçen yolcudan,
Ben yârimi soraydım.

Dersimiz.Com - 5922

Sim, sim şekerler,
içine gül ekerler,
Vermezler sevdiğimi,
Günahımı çekerler.

Dersimiz.Com - 5923

Entarinin yeşili,
Ben kaybettim eşimi,
Bu mendil senin olsun,
Sil gözünün yaşını.

Dersimiz.Com - 5924

Ayrılık var ölüm var,
Bu dünyada zulüm var,
Ben burada eylenmem,
Yol gözleyen gülüm var.

Dersimiz.Com - 5925

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Dersimiz.Com - 5926

Ayakkabım var benim,
Ayağıma dar benim,
İstanbul un içinde,
Elâ gözlü yâr benim.

Dersimiz.Com - 5927

Duvağın telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Bu gülü gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.

Dersimiz.Com - 5928

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yarı geldi,
Benim yarım uzakta.

Dersimiz.Com - 5929

Armudun dalı yerde,
Bülbül ötmez her yerde,
Felek bizi ayırdı,
Her birimiz her yerde.

Dersimiz.Com - 5930

Al şalım yeşil şalım,
Dağlarda dolaşalım,
Tenha tenha yerlerde,
Seninle buluşalım.

Dersimiz.Com - 5931

Ayva günde pişer mi,
Al yanaktan düşer mi,
Bir sevip bir ayrılmak,
Şansımıza düşer mi.

Dersimiz.Com - 5932

Ay doğar elek gibi,
Gün doğar melek gibi,
Şu Karaman kızları,
Turfanda kelek gibi.

Dersimiz.Com - 5933

Bizim köyün kızları,
Sürmelidir gözleri,
Gözlerine bakarken,
Kaçırdım öküzleri.

Dersimiz.Com - 5934

Bahçelerde badılcan,
Ben askere yazılcam,
Ben askerden gelince,
Gerdan benli kız alcam.

Dersimiz.Com - 5935

Arpa ektim bir evlek,
Dadandı kara leylek,
Yazın beraber idik,
Kışın ayırdı felek.

Dersimiz.Com - 5936

Anadolu uşağı,
Köşük bağlar kuşağı,
Onu bunu dinlemez,
Çeker vurur bıçağı.

Dersimiz.Com - 5937

Bağa girdim üzüm yok,
El yarinde gözüm yok,
Ben yarimi küstürdüm,
Barışmaya yüzüm yok.

Dersimiz.Com - 5938

Ayva dalını eğmeli,
Ayvasını yemeli,
Komşuda kız dururken,
Kime boyun eğmeli.

Dersimiz.Com - 5939

Bugün ayın onudur,
Yüküm buğday unudur,
Evliye gönül verme,
Eve varır unutur.

Dersimiz.Com - 5940

Bahçelerde bal kabak,
Açılır tabak tabak,
Beni beğenmez iken,
Aldığın metaha bak.

Dersimiz.Com - 5941

Uykum geldi esnerim,
Yar sinemde beslerim,
Yedi türlü meyveyi,
Bir manide isterim.

Dersimiz.Com - 5942

Çapa vurdum pancara,
Teslim ettim kantara,
Hile yapma kantarcı,
Basmam artık mantara.

Dersimiz.Com - 5943

Yaylaların yoğurdu,
Seni kimler doğurdu,
Seni doğuran ana,
Bal ile mi yoğurdu.

Dersimiz.Com - 5944

Zindan cihan gözüme,
Ah inanmaz sözüme,
Öldüğüme yanmazdım,
Bir gün gülse yüzüme.

Dersimiz.Com - 5945

Şu dağlar kireç olsa,
Duvarı erkeç olsa,
Güzel çirkin aramam,
Sevdiğim güleç olsa.

Dersimiz.Com - 5946

Şu dağlar olmasaydı,
Lalesi solmasaydı,
Ölüm Allah ın emri,
Ayrılık olmasaydı.

Dersimiz.Com - 5947

Ufacık iğnesine,
Mailim cilvesine,
Ben yarime kavuştum,
Darısı cümlenize.

Dersimiz.Com - 5948

Ufacık badem içi,
Yarimin siyah saçı,
Yar derdinden ölürüm,
Nedir bunun ilacı.

Dersimiz.Com - 5949

Sarı hırka giyersin,
Neden boynun eğersin,
Doğru söyle mekteplim,
Hangimizi seversin.

Dersimiz.Com - 5950

Sarı pabuç çuhalı,
Bizde körük buhalı,
Salma eldeki yarı,
Şimdiki yarlar pahalı.

Dersimiz.Com - 5951

Pencere parmağına,
Düştüm yarin ağına,
Bir sofrada olursak,
Çay koysam bardağına.

Dersimiz.Com - 5952

Soframda mezem sensin,
Gül yüzlü nazım sensin,
Her nereye gidersem,
Kalbimde gezen sensin.

Dersimiz.Com - 5953

Limonu soyamadım,
Konsola koyamadım,
Ne ılık kanın varmış,
Ben sana doyamadım.

Dersimiz.Com - 5954

Oldum ben pek avare,
Gidin söyleyin yare,
Gençliğime acısın,
Yakmasın beni nare.

Dersimiz.Com - 5955

Diğer Maniler İçin:

««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

Sitemizde onaylanmış toplam 5724 mani bulunmaktadır

SENDE BİR MANİ YAZ...

Ekleyen :

Geçmişten Günümüze Yöresel Maniler Arşivi