eğitim sitesi
25 Ekim 2016 Salı

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MANİ ARŞİVİ

En Güzel Manilerden Seçmeler... mani KENDİNE BİR MANİ SEÇ

Çay aşağu giderim,
Topal koyun güderim,
Eğer anam vermezse,
Bohçamı alur giderim.

Dersimiz.Com - 1800

Denizin dibi derin,
Üstüne halı serin,
Sandık sepet istemem,
Beni sevdiğime verin.

Dersimiz.Com - 1799

Bostanlarda aşlama,
Aşlamayı taşlama,
Ben askere giderken,
Ağlamaya başlama.

Dersimiz.Com - 1798

Ay gelir aydan beri,
Çay gelir dağdan beri,
Ben yârimi görmedim,
Bir buçuk aydan beri.

Dersimiz.Com - 1797

Kayadan indirmişler,
Tirene bindirmişler,
Kara saçlı yârimi,
Gurbete göndermişler.

Dersimiz.Com - 1796

Bahçenizde gül var mı?
Gül altından yol var mı?
Gel gidelim sevgilim,
Annenden izin var mı?

Dersimiz.Com - 1795

Şu giden kimin oğlu,
Paltosu da ak kollu,
Dönüp bana bakmıyor,
Sanki vezirin oğlu.

Dersimiz.Com - 1794

Duvarda makas asulu,
Elbiseler kesülü,
Bana mani sorarsan,
Kirli çuval basulu.

Dersimiz.Com - 1793

Bu kiraz budak budak,
Olur, mu kiraz dudak,
Yarımca’nın güzeli,
Canımdır sana adak.

Dersimiz.Com - 1792

Kirazımız dalbastı,
Dalları kiraz bastı,
Delikanlı söz etti,
Kızlar yüzünü astı.

Dersimiz.Com - 1791

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Dersimiz.Com - 1790

Tütün içtim lüleden,
Benim yârim Düzce den,
Biricik biricik baş olmaz,
Hoş geldiniz cümleden.

Dersimiz.Com - 1789

Damda kırat harlıyor,
Kapılan parlıyor,
Aşmış yengem geliyor,
Beyaz mendil sallıyor.

Dersimiz.Com - 1788

At üstünde cenderme,
Dut kolundan goyverme,
Giz ben seni alacın,
Kimselere deyverme.

Dersimiz.Com - 1787

Sarı kâğıt yazarım,
Sandık sandık basarım,
Yârimi vermezlerse,
Ben kendimi asarım.

Dersimiz.Com - 1786

Kar yağıyor yağıyor,
Abamı giyeceğim,
İhtiyara varıp da,
Goca mı diyeceğim.

Dersimiz.Com - 1785

Komşu köyün yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Komşu köyden kız almak,
Ölüm geliyor ölüm.

Dersimiz.Com - 1784

Yarımca’da saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.

Dersimiz.Com - 1783

Hereke’dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.

Dersimiz.Com - 1782

Harmanlardan geçiver,
Ata yonca biçiver,
İki tane yar olmaz,
Birinden vazgeçiver.

Dersimiz.Com - 1781

Dikenli’nin dağları,
Üzüm yapmaz bağları,
Üzüm yapsa bağları,
Evlenir oğlanları.

Dersimiz.Com - 1780

Karpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Bizim köyün kızları,
Kınalı kurban gibi.

Dersimiz.Com - 1779

Irmak coştu kül oldu,
Yârim sana ne oldu,
Olan oldu a gülüm,
Madenkeş sebep oldu.

Dersimiz.Com - 1778

Dağda tavşan oynuyor,
Yelesini yağlıyor,
Ötmüş yârim dizime,
Garip garip aylıyor.

Dersimiz.Com - 1777

Dam kapısı açıldı,
İnce boncuk saçıldı,
Yar kapıdan girince,
Gözüm gönlüm açıldı.

Dersimiz.Com - 1776

Gökde yıldız niniynen,
Köçek oynar ziliynen,
Ayağına taş batmış,
Siliyor mendiliylen.

Dersimiz.Com - 1775

Elinde demir orak,
Mektup göndersem ırak,
Cebinde tarağın,
Bana yadikar bırak.

Dersimiz.Com - 1774

Diğer Maniler İçin:
««   ÖNCEKİ SAYFA   174 175 176 177 178 179 180 181 182   SONRAKİ SAYFA   »»
Sitemizde onaylanmış toplam 5315 mani bulunmaktadır
SENDE MANİ YAZ - Saçmalamadan lütfen...
Ekleyen :

Geçmişten Günümüze Yöresel Maniler Arşivi